top of page

Arama Sonuçları

"" için 6 öge bulundu

 • HR ÖNEMLİ İŞLEM KODLARI

  SAP HR Önemli İşlem Kodları PA10 Personel dosyası PA20 Personel ana verileri görüntüsü PA30 Personel ana verilerinin bkm.yap PA40 Personel işlemleri dizisi PA41 İşe giriş/işten ayrılma trh.değiştir PA42 İşlemler dizisi hızlı girişi PA51 Zaman verileri görüntüsü PA53 Zaman verileri görüntüsü PA61 Zaman verileri bakımı PA62 Ek veri liste girişi PA63 Zaman verileri bakımı PA64 Takvim girişi PA70 Hızlı giriş PA71 Zaman verileri hızlı girişi PA97 Ödemeler yönetimi – matris PA98 Ödemeler yönetimi PA99 Ödemeler yönetimi – onayla PAR1 Esnek çalışan verileri PAR2 Çalışanlar listesi PB10 İlk başvuru ana veri girişi PB20 Başvuru ana verileri görüntüsü PB30 Başvuru ana verilerinin bakımı PB40 Başvuru işlemleri dizisi PB50 Başvuru işlemlerinin görüntülenmesi PB60 Başvuru işlemlerinin bakımı PB80 Boş pozisyonların raporlanması PBA0 İlan raporlaması PBA1 Başvuranların listesi PBA2 Başvuru listesi PBA3 Başvuran-boş pozisyon tayin listesi PBA4 Başvuru girişi PBAB Boş pozisyon tayinleri bakımı PE00 PE01,PE02,PE03 işlemlerini başlatır PE01 HR: Personel hspl.şemaları bakımı PE02 HR: Personel hspl.kuralları bakımı PE03 HR: Karakteristikler PE04 İşlev ve işlemleri yarat PE51 HR form düzenleyici PM01 Bilgi tiplerini geliştir PO03 İş bakımı PO10 Organizasyon birimi bakımı PO13 Pozisyon bakımı SAP HR Önemli Uyarlama Tabloları T001 Şirket kodları T001P Personel alanı/alt alanı T012 Ana bankalar T012K Ana bankadaki hesaplar T012T Ana banka hesaplarının tanımı T500L Personel yönetimi ülke gruplaması T500P Personel alanları T500T Personel yönetimi için ülke gruplamaları tanımları T501 Çalışan grubu T501T Çalışan grubu tanımları T502T Medeni durum tanımları T503 Çalışan grubu/alt grubu T503K Çalışan alt grubu T503T Çalışan alt grubu tanımları T508A Çalışma programı kuralı T508T Çalışma programları için çalışan alt gr.gruplama metinleri T510 Ücret skalası grupları T510A Ücret skalası türleri T510F Tayin: Ücret skalası -> PB T510G Ücret skala alanları T510H Zaman birimi temelinde bordro sabitleri T510I Standart çalışma saatleri T510J Sabit değerlemeler T510L Düzey tablosu T510M İşe alma tarihine göre ücret skalası grupları değerlemesi T510N Yıllık maaşlar için ücret skalası (KA) T510S Zaman ücret türü seçimi T510U Ücret skalası grupları T510Y Ücret türleri üretimine ilişkin özel kurallar T511 Ücret türleri T512R Formlarda kümüle ücret türleri T512S Formlarda kümüle ücret türleri metinleri T512T Ücret ve maaş türleri metni T512W Ücret türü değerlemesi T512Z Bilgi tipi başına ücret türlerinin kabul edilebilirliği T513 İşler T514S Tablo adları için metinler T514T Alan adları için metinler T51D2 Ücret türü sınıfları T51D3 Kısaltma kuralları T51D4 Limitler için kurallar T527 Organizasyon anahtarı: Denetim T528B Pozisyonlar T528C Ücret türü kataloğu T528T Pozisyon metinleri T529A Personel işlemler dizisi türleri T529F İşlemler dizisisi için hızlı giriş T529T Personele ilişkin işlemler dizisi metinleri T52BT HR nesnelerine ilişkin metinler T52C0 Bordro şemaları T52C1 Bordro şemaları T52C2 Bordro şemalarına ilişkin metinler T52C3 Bordro şemalarına ilişkin metinler T52C5 Bordro kuralları T52CC Şema dizini T52CD Şema dizini T52CE Devre dizini T52CT Metin öğeleri T52CX Üretilen şemalar aracılığıyla çapraz referans T52D1 Geçerli işleme sınıfları T52D2 İşleme sınıfları için geçerli değerler T52D3 Geçerli değerlendirme sınıfları T52D4 Değerlendirme sınıfları için geçerli değerler T52D5 Ücret türleri grupları T52D6 Ücret türleri grupları için metinler T52D7 Ücret türü gruplarına ücret türleri tayini T52D8 Geçerli işleme sınıfları – metinler T52D9 İşleme sınıfları için geçerli değerler – metinler T530 İşlemler dizisine ilişkin nedenler T530E Değişiklik nedenleri T530F Değişiklik nedenleri T530L Özel ödemeler için ücret türleri T530T İşlemler dizisine ilişkin nedenler için metinler T531 Tarih türleri T531S Son tarih türlerine ilişkin metinler T533 İzin türleri T533T İzin türü metinleri T539A Planlanan ödeme belirtimi T539J Temel ücret türleri değerlemesi T539R Sabit ücret işlemleri dizisi T539S Sabit ücrete ilişkin ücret/maaş türleri T548S Tarih dönüştürmesi T548T Tarih türleri T548Y Tarih türleri T549A Bordro alt birimleri T549B İşletmeye ilişkin karakteristikler T549C Karakteristikler için karar ağaçları (müşteri) T549D Karakteristik listesi T549L Tarih değiştiriciler T549M Aylık tayin: Bordro dönemi (artık kullanılmıyor) T549N Dönem değiştiricilerinin tanımları T549O Tarih değiştiricilere ilişkin tanım T549P Bordro için geçerli zaman birimleri T549Q Bordro dönemleri T549R Dönem parametresi T549S Her bordro dönemi için personele ilişkin tarih belirtimleri T549T Bordro alt birimleri T554S Devam ve devamsızlık türleri T554T Devamsızlık ve devam metinleri T554V Varsayılan devamsızlık türleri T554Y HR zaman yönetimi zaman sınırlama tablosu T555A Zaman türleri T555B Zaman türü tanımları T559A İş haftaları T559B İş haftası tanımı T572F Olaylara ilişkin metinler T572G Kullanılabilir olay değerleri T572H Olay değerlerine ilişkin metinler T582A Bilgi tipleri – Müşteriye özgü ayarlar T582B Otomatik olarak yaratılacak bilgi tipleri T582S Bilgi tipi metinleri T582V Bilgi tiplerinin görünümlere tayini T582W Bilgi tipi görünümünün birincil bilgi tipine tayini T582Z PA zaman – denetim tablosu T584A Kontrol yöntemi – Bilgi tipi tayini T588A İşlem özellikleri T588B Bilgi tipi menüleri T588C Bilgi tipi menüleri/bilgi grupları T588D İşlemler dizisine ilişkin bilgi grupları T588J Bilgi tipi başlığı tanımı T588M Bilgi tipi ekran denetimi T588N Hesap tayin bloku için ekran değişikliği T588O Tayin verileri için ekran değişikliği T588Q Hızlı giriş için ekran tipleri T588R Hızlı giriş için seçim raporları T588S Hızlı giriş için ekran tipleri T588T Menü ve bilgi gruplarına ilişkin tanımlar T588V İş nesnesi tipi belirleme T588W Bilgi tipi işlemleri için olay tipleri T588X Bilgi tipi işl.için olay tiplerinin çeşitli mştr.tanımları T588Z Dinamik işlemler dizisi T591A Bilgi alt tipi özellikleri T591B Ücrewt türleri zaman sınırlaması T591S Bilgi alt tiplerine ilişkin metinler T596F HR alt programları T596G Kümüle ücret türleri T596H Kümüle ücret türleri metinleri T596I Kümüle ücret türleri için hesaplama kuralı T596U Dönüştürme tablosu T599B Rapor sınıfları T599C Rapor sınıfları T599D Rapor sınıfları tanımı T599F Rapor sınıfları – seçim opsiyonları T777A Bina adresleri T777T Bilgi tipi metinleri T777Z Bilgi tipleri zaman sınırlaması T778T Bilgi tipleri T778U Alt tipler

 • HR TABLOLAR HAKKINDA

  HR Tablolar T001 Şirket kodları T001P Personel alanı/alt alanı T012 Ana bankalar T012K Ana bankadaki hesaplar T012T Ana banka hesaplarının tanımı T500L Personel yönetimi ülke gruplaması T500P Personel alanları T500T Personel yönetimi için ülke gruplamaları tanımları T501 Çalışan grubu T501T Çalışan grubu tanımları T502T Medeni durum tanımları T503 Çalışan grubu/alt grubu T503K Çalışan alt grubu T503T Çalışan alt grubu tanımları T508A Çalışma programı kuralı T508T Çalışma programları için çalışan alt gr.gruplama metinleri T510 Ücret skalası grupları T510A Ücret skalası türleri T510F Tayin: Ücret skalası -> PB T510G Ücret skala alanları T510H Zaman birimi temelinde bordro sabitleri T510I Standart çalışma saatleri T510J Sabit değerlemeler T510L Düzey tablosu T510M İşe alma tarihine göre ücret skalası grupları değerlemesi T510N Yıllık maaşlar için ücret skalası (KA) T510S Zaman ücret türü seçimi T510U Ücret skalası grupları T510Y Ücret türleri üretimine ilişkin özel kurallar T511 Ücret türleri T512R Formlarda kümüle ücret türleri T512S Formlarda kümüle ücret türleri metinleri T512T Ücret ve maaş türleri metni T512W Ücret türü değerlemesi T512Z Bilgi tipi başına ücret türlerinin kabul edilebilirliği T513 İşler T514S Tablo adları için metinler T514T Alan adları için metinler T51D2 Ücret türü sınıfları T51D3 Kısaltma kuralları T51D4 Limitler için kurallar T527 Organizasyon anahtarı: Denetim T528B Pozisyonlar T528C Ücret türü kataloğu T528T Pozisyon metinleri T529A Personel işlemler dizisi türleri T529F İşlemler dizisisi için hızlı giriş T529T Personele ilişkin işlemler dizisi metinleri T52BT HR nesnelerine ilişkin metinler T52C0 Bordro şemaları T52C1 Bordro şemaları T52C2 Bordro şemalarına ilişkin metinler T52C3 Bordro şemalarına ilişkin metinler T52C5 Bordro kuralları T52CC Şema dizini T52CD Şema dizini T52CE Devre dizini T52CT Metin öğeleri T52CX Üretilen şemalar aracılığıyla çapraz referans T52D1 Geçerli işleme sınıfları T52D2 İşleme sınıfları için geçerli değerler T52D3 Geçerli değerlendirme sınıfları T52D4 Değerlendirme sınıfları için geçerli değerler T52D5 Ücret türleri grupları T52D6 Ücret türleri grupları için metinler T52D7 Ücret türü gruplarına ücret türleri tayini T52D8 Geçerli işleme sınıfları – metinler T52D9 İşleme sınıfları için geçerli değerler – metinler T530 İşlemler dizisine ilişkin nedenler T530E Değişiklik nedenleri T530F Değişiklik nedenleri T530L Özel ödemeler için ücret türleri T530T İşlemler dizisine ilişkin nedenler için metinler T531 Tarih türleri T531S Son tarih türlerine ilişkin metinler T533 İzin türleri T533T İzin türü metinleri T539A Planlanan ödeme belirtimi T539J Temel ücret türleri değerlemesi T539R Sabit ücret işlemleri dizisi T539S Sabit ücrete ilişkin ücret/maaş türleri T548S Tarih dönüştürmesi T548T Tarih türleri T548Y Tarih türleri T549A Bordro alt birimleri T549B İşletmeye ilişkin karakteristikler T549C Karakteristikler için karar ağaçları (müşteri) T549D Karakteristik listesi T549L Tarih değiştiriciler T549M Aylık tayin: Bordro dönemi (artık kullanılmıyor) T549N Dönem değiştiricilerinin tanımları T549O Tarih değiştiricilere ilişkin tanım T549P Bordro için geçerli zaman birimleri T549Q Bordro dönemleri T549R Dönem parametresi T549S Her bordro dönemi için personele ilişkin tarih belirtimleri T549T Bordro alt birimleri T554S Devam ve devamsızlık türleri T554T Devamsızlık ve devam metinleri T554V Varsayılan devamsızlık türleri T554Y HR zaman yönetimi zaman sınırlama tablosu T555A Zaman türleri T555B Zaman türü tanımları T559A İş haftaları T559B İş haftası tanımı T572F Olaylara ilişkin metinler T572G Kullanılabilir olay değerleri T572H Olay değerlerine ilişkin metinler T582A Bilgi tipleri – Müşteriye özgü ayarlar T582B Otomatik olarak yaratılacak bilgi tipleri T582S Bilgi tipi metinleri T582V Bilgi tiplerinin görünümlere tayini T582W Bilgi tipi görünümünün birincil bilgi tipine tayini T582Z PA zaman – denetim tablosu T584A Kontrol yöntemi – Bilgi tipi tayini T588A İşlem özellikleri T588B Bilgi tipi menüleri T588C Bilgi tipi menüleri/bilgi grupları T588D İşlemler dizisine ilişkin bilgi grupları T588J Bilgi tipi başlığı tanımı T588M Bilgi tipi ekran denetimi T588N Hesap tayin bloku için ekran değişikliği T588O Tayin verileri için ekran değişikliği T588Q Hızlı giriş için ekran tipleri T588R Hızlı giriş için seçim raporları T588S Hızlı giriş için ekran tipleri T588T Menü ve bilgi gruplarına ilişkin tanımlar T588V İş nesnesi tipi belirleme T588W Bilgi tipi işlemleri için olay tipleri T588X Bilgi tipi işl.için olay tiplerinin çeşitli mştr.tanımları T588Z Dinamik işlemler dizisi T591A Bilgi alt tipi özellikleri T591B Ücrewt türleri zaman sınırlaması T591S Bilgi alt tiplerine ilişkin metinler T596F HR alt programları T596G Kümüle ücret türleri T596H Kümüle ücret türleri metinleri T596I Kümüle ücret türleri için hesaplama kuralı T596U Dönüştürme tablosu T599B Rapor sınıfları T599C Rapor sınıfları T599D Rapor sınıfları tanımı T599F Rapor sınıfları – seçim opsiyonları T777A Bina adresleri T777T Bilgi tipi metinleri T777Z Bilgi tipleri zaman sınırlaması T778T Bilgi tipleri T778U Alt tipler HR İşlem Kodları PA10 Personel dosyası PA20 Personel ana verileri görüntüsü PA30 Personel ana verilerinin bkm.yap PA40 Personel işlemleri dizisi PA41 İşe giriş/işten ayrılma trh.değiştir PA42 İşlemler dizisi hızlı girişi PA51 Zaman verileri görüntüsü PA53 Zaman verileri görüntüsü PA61 Zaman verileri bakımı PA62 Ek veri liste girişi PA63 Zaman verileri bakımı PA64 Takvim girişi PA70 Hızlı giriş PA71 Zaman verileri hızlı girişi PA97 Ödemeler yönetimi – matris PA98 Ödemeler yönetimi PA99 Ödemeler yönetimi – onayla PAR1 Esnek çalışan verileri PAR2 Çalışanlar listesi PB10 İlk başvuru ana veri girişi PB20 Başvuru ana verileri görüntüsü PB30 Başvuru ana verilerinin bakımı PB40 Başvuru işlemleri dizisi PB50 Başvuru işlemlerinin görüntülenmesi PB60 Başvuru işlemlerinin bakımı PB80 Boş pozisyonların raporlanması PBA0 İlan raporlaması PBA1 Başvuranların listesi PBA2 Başvuru listesi PBA3 Başvuran-boş pozisyon tayin listesi PBA4 Başvuru girişi PBAB Boş pozisyon tayinleri bakımı PE00 PE01,PE02,PE03 işlemlerini başlatır PE01 HR: Personel hspl.şemaları bakımı PE02 HR: Personel hspl.kuralları bakımı PE03 HR: Karakteristikler PE04 İşlev ve işlemleri yarat PE51 HR form düzenleyici PM01 Bilgi tiplerini geliştir PO03 İş bakımı PO10 Organizasyon birimi bakımı PO13 Pozisyon bakımı PP01 Plan verileri bakımı (menü yoluyla) PP02 Plan verileri bakımı (açık) PP03 Plan vr.bakımı (işl.dizisi yoluyla) PP05 Numara alanları PP06 Numara alanı bakımı: HRADATA PP69 Organizasyon birimi için mtn.seçimi PP90 Organizasyon ayarları PPOC Yapısal organizasyon yarat PPOM Yapısal organizasyon bakımı PPOS Yapısal organizasyon görüntüsü PQ01 İşyerine ilişkin işlemler dizisi PQ02 Eğitim programı işlemler dizisi PQ03 İşe ilişkin işlemler dizisi PQ04 Eğitim/toplantı tipi işlemler dizisi PQ06 Yere ilişkin işlemler dizisi PQ07 Kaynağa ilişkin işlemler dizisi PQ08 Şirket dışından kişi için işl.dizisi PQ09 Eğitim/toplantı grp.işlemler dizisi PQ10 Org.birimine ilişkin işlemler dizisi PQ12 Kaynak tipi işlemler dizisi PQ13 Pozisyona ilişkin işlemler dizisi PQ14 Göreve ilişkin işlemler dizisi PQ15 Şirkete ilişkin işlemler dizisi PRCT Yürürlükteki ayarlar PRCU Çek yazdırma (ABD) PRD1 VDO yarat PRMD Personel ana verilerinin bkm.yap PRMF Seyahat msf.: Karakteristik TRVFD PRML Pencere arcl.ülke grpl.belirlenmesi PRMM Personel işlemleri dizisi PRMO Seyahat msf.: Karakteristik TRVCO PRMP Seyahat msf.: Karakteristik TRVPA PRMS Personel ana verileri görüntüsü PRMT T eşleme kodu güncellemesi PSO1 Org.yönetimi için kullanım alanı PSO5 PD yönetim araçları PSOA İşyerleri raporlaması PSOC İş raporlaması PSOG Genel org.yönetimi raporlaması PSOO Organizasyon birimlerini değerlendir PSOS Pozisyon raporlaması PSOT Görev raporlaması PSVT Dinamik araçlar menüsü PT01 Çalışma programı ekle PT02 Çalışma programını değiştir PT03 Çalışma programını görüntüle

 • SAP HR kavramsal Tasarımı (INSAN KAYNAKLARI MODULU)

  Dunyatek HR SAP PROJESİ HR (İnsan Kaynakları) Modülü PA Kavramsal Tasarım Raporu İnsan Kaynakları Personel İdaresi 4 1 İşletme Yapısı 4 1.1 Şirket Kodları 4 1.2 Personel Alanı 4 1.3 Personel Alt Alanı 4 1.4 Çalışan Grupları 5 1.5 Çalışan Alt Grupları 6 1.6 Çalışan Grupları-Çalışan Alt Gurupları 6 2 Organizasyon Yönetimi 7 2.1 Organizasyon Birimleri 7 2.2 Pozisyonlar. 7 2.3 İş Tanımları 7 2.4 Masraf Yerleri 8 3 Personel Ana Verileri 8 3.1 Personel Numara Aralıkları 8 3.2 Personel İşlemler Dizisi 8 3.2.1 Personel İşlemler Dizisi Nedenleri 9 3.2.1.1 İşe Alma İşlemler Dizisi Nedenleri 9 3.2.1.2 Organizasyonel Değişiklik İşlem Dizisi Nedenleri 9 3.2.1.3 İşten Ayrılma İşlemler Dizisi Nedenleri 9 3.2.1.4 Şirkette Yeniden İşe Giriş İşlemler Dizisi Nedenleri 12 3.2.2 Personel İşlemler Dizisinde Kullanılan Bilgi Tipleri 13 3.2.2.1 İşe Alma İşlemler Dizisi 13 3.2.2.2 Organizasyonel Değişiklik.. 13 3.2.2.3 İşten Ayrılma İşlemler Dizisi 13 3.2.2.4 Şirkette Yeniden İşe Giriş İşlemler Dizisi 14 3.3 Kullanılacak Olan Bilgi Tipleri 14 3.3.1 0000 İşlemler Dizisi 14 3.3.2 0001 Organizasyonel Tayin.. 15 3.3.3 0002 Kişisel Veriler. 16 3.3.4 0006 Adresler. 17 3.3.5 0007 Planlanan Çalışma Süresi 18 3.3.6 0008 Temel Ödemeler. 19 3.3.7 0009 Banka Ayrıntısı 19 3.3.8 0014 Yinelenen Ödemeler ve Kesintiler. 20 3.3.9 0015 Ek Ödemeler - Kesintiler. 22 3.3.10 0021 Aile Bilgileri 23 3.3.11 0022 Eğitim... 24 3.3.12 0041 Tarih Verileri 25 3.3.13 0105 İletişim... 25 3.3.14 0769 Vergi ve SSK Bilgileri 26 3.3.15 0770 Tanıtıcılar. 26 3.3.15.1 01 Nüfus Cüzdanı 27 3.3.15.2 02 Ehliyet. 27 3.3.15.3 03 Pasaport. 28 3.3.16 0771 Ek Veriler. 28 3.3.17 0778 İş Kazası Bilgileri 29 3.3.18 0885 Önceki İşverenler (TR). 30 3.3.19 2010 Ödeme Belgeleri 30 3.3.20 0005 - İzin Hakkı 32 3.3.21 2001 Devamsızlıklar. 32 3.3.22 0040 Ödünç Verilen Nesneler. 33 3.3.23 0028 Sağlık Bilgileri 34 3.3.24 0035 Tutanak & Ceza Bilgileri 34 3.3.25 0776 Kıdem & İhbar Bilgileri 35 4 Personel Bilgileri Münferit Bakım (PA30) Menüsü.. 35 4.1 Ekran Başlığı 35 4.2 Bilgi Tipleri Seçimi Kartotek Yapısı 36 5 Bordro.. 36 5.1 Ödemeler. 36 5.2 Bordroda Özel Hesaplama Kuralları 37 6 FI/CO Entegrasyonu.. 44 7 Çıktılar – Raporlar. 46 7.1 SAP Standart Yasal Raporları 46 8 Ekler. 47 İnsan Kaynakları Personel İdaresi 1 İşletme Yapısı 1.1 Şirket Kodları Şirket ve şirket kodu: Şirketler mySAP ERP sisteminde FI modülü tarafından tanımlanan, kendine ait genel ve maliyet muhasebeleri olan tüzel kişiliklerdir. Şirket kodları ise 4 haneden oluşan ve şirketlerin kod cinsinden temsilcileridir. Şirketler ve şirket kodları sistemde her modül tarafından kullanan en ana öğelerdendir. 1.1 Personel Alanı Personel alanı: HR modülü tarafından oluşturulur ve şirketin, faaliyet gösterdiği yerlerin il, coğrafi bölge vs… gibi coğrafi tanımlara göre ayrıştırılmasıdır. Personel alanları şirket kodlarına atanır. 1.1 Personel Alt Alanı Personel alt alanı: HR modülü personel alt alanları ise üretim yerleri yahut işyerlerine göre şirketlerin ve dolayısıyla personel alanlarının ayrıştırılmasıdır. Personel alanlarına atanırlar. Türkiye bordrosu için personel alt alanı SSK işyerini temsil eder. Personel alan ve alt alanları yapılarının kurulması tek başına Türkiye bordrosunun oluşturulması için yeterli değildir; aynı zamanda, bu ikililerin ifade ettiği SSK işyeri yasal parametrelerine ihtiyaç duyulur (Örn: İş kazası oranları, İşyeri SSK numarası vs…). 1.1 Çalışan Grupları Çalışan grubu: Çalışanları statülerine göre gruplandırma şeklidir. · Kısmi süreli çalışanlar içine danışmanlar, doktorlar vs girmekte olup bu gruptaki çalışanlardan ssk kesintisi yapılmayacaktır. · Taşeronlar alanında firma çalışanı olmayıp, bilgileri SAP’de takip edilecek kişiler için kullanılacaktır. Müteahitlerin bilgileri taşeron olarak tutulabilir. Raporlar alınırken çalışan grubu 8 devre dışı bırakılarak Taşeronların raporlarda yer almaması sağlanacaktır. 1.1 Çalışan Alt Grupları Çalışan alt grupları: Çalışanları hakedişlerine, yetkilendirme ve raporlama kriterlerine göre ayrıştırarak oluşturulan gruplardır. Çalışan gruplarına bağlanırlar. 1.1 Çalışan Grupları-Çalışan Alt Gurupları Bütün çalışan grupları için yukarıda belirtilen aynı üç çalışan alt grubu ataması yapılmıştır. ÇALIŞAN GRUBU ÇALIŞAN ALT GRUBU GRUPLAMASI 1 Organizasyon Yönetimi Organizasyon yapısı çizilmiş, gerekli değişiklikler yapılacak ve firmanın nihai organizasyon yapısı sistemde tanımlanmış olacaktır. Organizasyon şeması olmayan işyerleri içinse organizasyon yapısı tanımlanacaktır. SAP’de tanımlanacak örnek yapı şu şekildedir. Organizasyon Birimi – Pozisyon – İş (Ünvan) İş (Ünvan) sayısı 5 ten fazla olmamalı. 1.1 Organizasyon Birimleri Firmadaki departmanlar organizasyon birimi olarak tanımlanacak olup, hangi departmanların tanımlanacağı ile ilgili detay bilgi kullanıcılar tarafından iletilecektir. 1.2 Pozisyonlar Pozisyonlar kullanıcı ile birlikte görüşülerek, ilgili departmanların altında tanımlanacaktır. SAP HR sisteminde her personel için bir pozisyon gerekmektedir. 1.3 İş Tanımları İş tanımları firmada kullanılan ünvanları temsil etmektedir. İş tanımları kararlaştırıldıktan sonra bildirilecektir. 1.1 Masraf Yerleri CO modülünde tanımlanmış masraf yerleri organizasyon birimlerine tayin edilecektir. Özel durumlarda ise masraf yerleri pozisyonlara tayin edilecektir. Bordro sonuçlarında oluşan veriler masraf yerleri göz önünde bulundurularak dağıtılacaktır. 2 Personel Ana Verileri İnsan kaynakları modülünde ana veriler bilgi tipleri denilen, aynı bilgi grubuna hitap eden, mantıksal olarak gruplanmış bilgilerin oluşturduğu ekranlarda tutulur. Her bilgi tipinde belli bir veri tutulur.(Örn: Kişiye ilişkin veriler bir bilgi tipinde, ücret bilgisi başka bir bilgi tipinde tutulur vs…). Bu bilgi tiplerinden bazılarının kullanımı, bordro modülü tarafından şart koşulmuştur. SAP HR sisteminde kullanılacak sicil numaraları kararlaştırılmıştır. Personel ile ilgili yapılan belirli işlemlerde birden fazla bilgi tipi etkilenmektedir. SAP HR modülündeki bu tarz işlemlere işlemler dizisi denmektedir. Firmada kullanılacak olan işlemler dizileri, işlemler dizileri için nedenler ve işlemler dizilerinde işlem yapılacak bilgi tipleri ilgili başlıklarda detaylı olarak anlatılmıştır. 2.1 Personel Numara Aralıkları 1 adet personel numara aralığı olması kararlaştırılmıştır. Kararlaştırılan numara aralığı 00000001 – 99999999 arasında olacaktır. Sicil numaraları harici verilecek. 2.2 Personel İşlemler Dizisi Personel İşlemler dizisi, personelin işe alınma süreci, işten ayrılma süreci vb. işlemlerde bilgi tiplerinin ard arda gelmesini sağlayan yapıdır. İşlemler dizisi olarak... Şirkette yeniden işe giriş işlemler dizisi yürütülürken bilgi tiplerindeki mevcut kayıtların güncellenmesi, ya da yeni kayıt oluşturulması gerekeceği için tüm bilgi tipleri COP – Copy komutu ile ekrana getirilecek, kullanıcının sadece değişiklik olan bilgileri değiştirmesi gerekecektir. 1.1 Kullanılacak Olan Bilgi Tipleri 1.1.1 0000 İşlemler Dizisi Bu bilgi tipi üzerinde direkt olarak değişiklik yapılmamakla birlikte, işlemler dizisi menüsünden yapılan işlemlerde ilk karşımıza gelen ekrandır. Mevcut çalışanlarla ilgili yapılan değişik işlemlerde karşınıza çıkacak olan alanların bazıları açık, yani değiştirilebilir, bazıları da kapalı yani değiştirilemez, sadece görüntülenebilir halde karşınıza gelecektir. Brüt Saat Ücreti Mavi Yaka çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. Net Aylık Ücret ise Beyaz Yaka çalışanlar için kullanılmaktadır. Stajerler asgari ücretin %30’unu alıyor. Doktor ise net aylık ücret almaktadır. Doktorun ücretinde kıstel uygulanmamaktadır. Halk Bankası Garanti Bankası Yapıkredi XXX BANKA. 1.1.1 0014 Yinelenen Ödemeler ve Kesintiler Personelin belli bir tarih aralığında devam eden ödeme ya da kesintisini takip etmek amacıyla kullanılır. Ekrandaki tayin numarası alanında ek ödemenin hangi nedenle verildiği bilgisi tutulacaktır. 1.1.1 0014 Yinelenen Ödemeler ve Kesintiler Personelin belli bir tarih aralığında devam eden ödeme ya da kesintisini takip etmek amacıyla kullanılır. Ekrandaki tayin numarası alanında ek ödemenin hangi nedenle verildiği bilgisi tutulacaktır. · İcra kesintisi sistem tarafından kontrol edilebiliyor. Ancak sistem tarafında kontrol yapıldığında manüel işlem yapma ihtimali ortadan kalkıyor. 1.1.1 0015 Ek Ödemeler - Kesintiler Personelin tek bir tarih için devam eden ödeme ya da kesintisini takip etmek amacıyla kullanılır. 1.1.1 0021 Aile Bilgileri Çalışanın akrabaları ile ilgili bilgilerin girilebildiği bilgi tipidir. 1.1.1 0770 Tanıtıcılar Personelin nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport bilgilerinin tutulduğu bilgi tipidir. Standart ekranlar kullanılacaktır. 1.1.1 2010 Ödeme Belgeleri PDKS’den aktarılacak olan veriler bu bilgi tipine aktarılacaktır. Bilgi tipine aktarılan kayıtlar bordro hesabına temel olacaktır. Normal işleyişte PDKS’den veriler ay sonunda toplu olarak aktarılacaktır. Ancak ay ortasında işten ayrılan çalışanlar için PDKS aktarımı ayrıldığı gün de yapılabilecektir. 1.1.1 0005 - İzin Hakkı Çalışan personelin yıllık izin haklarının hesaplandığı, takip edildiği bilgi tipidir. Tüm çalışanlar için izin hak edişleri aynı olup izin hak edişleri aşağıdaki gibidir. Kıdemi 1 – 5 Yıl arasında olan çalışanlar için 20 iş günü (5. Yıl Hariç) Kıdemi 5 – 15 Yıl arasında olan çalışanlar için 25 iş günü (15. Yıl Hariç) Kıdemi 15 Yıldan fazla olan çalışanlar için 30 iş günü. Kişiler için yıllık izin hakları PC00_M99_TLEA30 – İzin hakkı yarat raporu ile sistem tarafından oluşturulacaktır. 1.1.2 2001 Devamsızlıklar Firmada aşağıda yer alan devamsızlık türleri kullanılacaktır. 1 Personel Bilgileri Münferit Bakım (PA30) Menüsü 1.1 Ekran Başlığı Ekran başlığı aşağıdaki şekildeki gibi uyarlanacaktır. Ekranda 4 satır bulunduğundan uyarlamada şu bilgiler ayarlanacaktır. Personel numarası PERNR Ad – Soyad ENAME Çalışan Grubu PERSG Çalışan Alt Grubu PERSK Bordro Alt Birimi ABKRS Personel alanı WERKS Personel alt alanı BTRTL 1.2 Bilgi Tipleri Seçimi Kartotek Yapısı 1 Çıktılar – Raporlar 1.1 SAP Standart Yasal Raporları PC00_M47_CEDT - Ödeme bilgileri: PC00_M47_PRH01 - Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi - e-Bildirge PC00_M47_SSK11 - İşe Giriş Bildirgesi PC00_M47_SSK10 - Çalışma Belgesi PC00_M47_VIZ10 - Sigortalı Vizite Kağıdı PC00_M47_VIZ20 - Sigortalının Yakınlara ait Vizite Kağıdı PC00_M47_VIZ30 - Sigortalının Yakınlara ait Sağlık Belgesi PC00_M47_SSK20 - Sigortalı Hesap Fişi PC00_M47_SSK22 - Sigortalı Eksik Gün Bildirim Formu PC00_M47_IKB2 - Kaza Bildirim Formu (BT0778) PC00_M47_SSK7 - Ek1 ve Ek2 Raporları PC00_M47_SSK19 - Yeni İşsizlik Bildirgesi (IAB) PC00_M47_ISK2 - İşgücü Çizelgesi (Yeni) PC00_M47_SSK9 - İşsizlik Bildirgesi (İşten Çıkış - SSK) PC00_M47_KID00 - Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması PC00_M47_TAX02 - Asgari Geçim İndirimi Raporu (Bordrosuz) PC00_M47_TAX01 - Asgari Geçim Indirimi Bordrosu PC00_M47_KIM0 - Kimlik Bildirim Belgesi Jandarmaya verilen kimlik bildirim raporudur. 2 GELİŞTİRME LİSTESİ Anaveri Aktarımı PDKS Entegrasyon Banka Disketi Toplu Maaş Zammı & Sosyal Yardım Artışı İcmal (Masraf yeri ve Genel) Toplu Maaş Zammı Ücrette Netin Brütü (Zamlı net maaşın brütünü hesaplayacak.) İşkazası Bildirim Formu (0778 den bilgileri okuyacak.) Yasal raporlar kontrol edilecek. Personel Maliyet Hesaplama Raporu Puantaj Karşılaştırma Raporu İbraname ve Feragatname çıktıları

 • Kavramsal tasarım Raporu FI

  SAP PROJESİ FI (Mali Muhasebe) Modülü Kavramsal Tasarım Raporu FI Kavramsal Tasarım Raporu Hazırlayan : Dunyatek Bilişim Tarih : 10.04.2020 İçindekiler 1. GENEL ÖZELLİKLER. 1 1.1. Şirket Kodu. 1 1.3. Hesap Planı 2 1.4. Farklı Muhasebe Standartları 3 IF veya SPK defterinin sistemde tanimlanacak olmasi, tam anlami ile kullanilmasinin zorunlu olduğunu göstermez. “1.5. Para Birimleri 4 1.5. Para Birimleri 5 1.6. Kayıt Anahtarları 5 1.6. Belge Türleri 6 2. ANA VERİLER. 8 2.1. Müşteri, Satıcı Anaverileri, Bankalar, KDV Göstergeleri ve Ödeme Koşulları 8 2.1.1. Müşteri Ana verileri 8 2.1.2. Satıcı Ana Verileri 9 2.1.3. Bankalar 10 2.1.4. KDV. 10 2.1.5. Ödeme Koşulları 12 2.2. Defteri Kebir Hesapları 14 3. İŞ SÜREÇLERİ. 15 3.1. Genel Ayarlar 15 3.1.1. Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri 15 3.1.2. Belge. 16 3.2. Genel Muhasebe. 17 3.2.1. Genel Muhasebe Kayıtları 17 3.2.1.1. Ön Kayıt 17 3.2.1.2. Kayıt 17 3.2.1.3. Devamlılık Arzeden Kayıtlar 17 3.2.1.4. Peşin Ödenen Giderler Kayıtları 17 3.2.1.5. Ters Kayıtlar 18 3.2.2. Kredi Takibi 18 3.2.3. Ana Hesap Analizleri 18 3.2.3.1. Ana Hesap Muavinleri 18 3.2.3.2. Ana Hesap Bakiyeleri 18 3.2.3.3. Açık Kalem Denkleştirmeleri 19 3.2.4. Kapanış İşlemleri 19 3.2.4.1. Sene Sonu Kapanış İşlemleri 19 3.2.4.2. Kur Değerlemeleri 20 3.2.4.3. Mal Giriş Fatura Giriş Ara Hesabı 21 3.2.4.4. Bilanço Versiyonları ve Gelir Tabloları 21 3.2.4.5. Bakiye Devri 21 3.2.4.6. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri 21 3.2.5. Kasa Defteri 22 3.2.6. Raporlama. 22 3.3. Satıcılar Muhasebesi 22 3.3.1. Satıcı Avansları 22 3.3.2. Fatura ve Alacak Dekontları 23 3.3.3. Satıcı Fatura Ön Kaydı 23 3.3.4. Belge Ters Kaydı 24 3.3.5. Özel Defteri Kebir İşlemleri 24 3.3.6. Satıcı Hesabı Analizleri 25 3.3.6.1. Satıcı Ekstresi 25 3.3.6.2. Bakiye Analizleri 25 3.3.6.3. Yaşlandırma. 25 3.3.6.4. Hesap Denkleştirme [AP] 25 3.3.6.5. Satıcı ödemeleri 26 3.3.6.6. Ödeme blokajı ve kaldırılması 27 3.3.6.7. Raporlama. 27 3.4. Müşteriler Muhasebesi 28 3.4.1. Müşteri Avansları 28 3.4.2. Fatura ve Alacak Dekontları 28 3.4.2.1. Müşteri Belgeleri Ön kaydı 28 3.4.2.2. Faturalar 28 3.4.2.3. Müşteri Alacak Dekontu. 28 3.4.2.4. Belge Ters Kaydı 28 3.4.3. Özel Defteri Kebir İşlemleri 28 3.4.5. Müşteri Hesap Analizleri [A/R] 30 3.4.5.1. Müşteri Ekstreleri ve Muavin Görüntüsü. 30 3.4.5.2. Bakiye Analizleri 30 3.4.5.3. Müşteri Bilgi Sistemi ve Yaşlandırma. 30 3.4.5.4. Müşteri Tahsilatları 30 3.4.5.5. Alınan Çek ve Senet / Verilen Çekler 30 Verilen çekler için 103* hesapları SAP’de ana hesap olarak açılarak, sistemde çek girişleri yapılabilecek. Belge girişi esnasında tayin alanına çek numarası girilerek takip edilecek olup belge türünden de verilen çeklere ait olarak ayrıma gidilip, raporlaması sağlanacaktır. 31 3.4.5.6. Hesap Kapama / Denkleştirme [AR] 31 3.4.5.7. Faiz/Vade Farkı Hesaplaması 33 3.4.5.8. Raporlama. 33 3.4.5.9. Personel İşlemleri 33 4. ÇIKTILAR VE RAPORLAR. 34 5. ONAYLAYANLAR. 35 FI Kavramsal Tasarım Raporu Hazırlayan : Dunyatek Bilişim Tarih : 10.04.2020 1. GENEL ÖZELLİKLER Kavramsal tasarım dokümanı temel hatları ile HASKAN finansal iş süreçlerinin SAP HANA sistemi üzerinde ne şekilde yapılandırılacağını belirler. 1.1. Şirket Kodu Şirket kodu, bağımsız bir muhasebesi olan organizasyon birimini (tüzel kişiliği) temsil eder. Muhasebe fişi oluşturan her işlem şirket kodu bazında üretilmektedir. HASKAN SAP HANA projesi kapsamında aşağıdaki şirket kodları tanımlanacaktır. Hazır beton tesisleri ayrı şirket kodu olarak yaratılacaktır, bu sayede herbiri için ayrı bilançolar çekilebilecektir.Sadece aynı şehirde bulunan beton tesisleri için tek bir şirket kodu açılacaktır. Çünkü bu tür tesisler için ayrı bilançolar çekilmesine gerek duyulmayacaktır. Fakat bu tesisler için ayrı gelir tabloları çekmek maliyet muhasebesi modülü yardımıyla mümkün olabilecektir. 1.3. Hesap Planı SAP HANA projesi kapsamında kullanılacak ortak hesap planı 10 haneli olarak hazırlanacaktır. Hesap kodlarındaki ilk üç kırılım kebir düzeyinde Tekdüzen Hesap Planı kurallarına uygun olarak kullanılacak ve diğer haneler ise muavin düzeyini işaret edecektir. Hesap planı teknik olarak XXXX….. (XXXX…… Hesap Planı) adını kullanacaktır. Hesap planı tüm şirket kodlarında ortak olarak yaratılacaktır. İleride aynı sistemde kullanım kapsamına alınabilecek diğer şirketler de eğer isterlerse bu hesap planını kullanabileceklerdir. Hesap anaverisi yaratılırken “hesap gruplarından” faydalanılacaktır. XXX (HASKAN Hesap Planı) hesap planı için aşağıdaki hesap grupları yaratılacaktır; Hesap planına bağlı hesaplar yaratılırken hesabın hangi para birimi ile kayda açık olduğu belirtilecektir. Değişik para birimleri ile çalışan hesaplar döviz mevduat hesapları ve döviz kasa hesaplarıdır. Diğer hesaplar TRY olarak açılacak ve tüm para birimleri ile kayıt yapılabilecektir. Hesap planında müşteri, satıcı ve duran varlık bağlantılı hesaplarda sadece belirli gruplar için mutabakat hesapları açılacaktır. Mutabakat hesapları “Yardımcı Defterler” (Alt Defter) ile bağlantı hesaplarıdır. Bu hesaplar üzerine direk kayıt atılamamaktadır, sadece alt defterlerde açılmış müşteri, satıcı ve duran varlık kartları kullanılarak kayıt atılabilmektedir. Alt defterde açılmış bir müşteri, satıcı veya duran varlık kartı, bir mutabakat hesabına bağlanır ve bu kart kayıtlarda kullanıldığında ilgili mutabakat hesabı çalışır. Bundan dolayı müşteri, satıcı veya duran varlık ismi taşıyan muavin hesaplar hesap planında görülmeyecektir ve ilgili hesaplardaki detaylar alt defterlerde takip edilecektir. Maliyet merkezleri ile ilgili herhangi bir kırılım hesap planı üzerinde takip edilmeyecektir. Bu CO yani Controlling modülünde takip edilecektir. 1.4. Farklı Muhasebe Standartları SAP HANA sisteminde farklı muhasebe standartlarını desteklemek üzere defter mantığı geliştirilmiştir ve her bir muhasebe/raporlama standartı için aynı şirket kodunda aynı muhasebe hesap planını kullanan birer defter tanımlanabilmektedir. Standart belge kayıt ekranlarından yapılan işlemlerde bütün defterler güncellenebilmektedir ve sistemde defterlere özel düzeltme işlemlerinin girilebileceği özel kayıt ekranları mevcuttur. Bu ekranlarda kayıt sırasında ilgili defter seçilebilemekte ve sadece seçilen defter için kayıt oluşturulabilmektedir. Finansal raporlar defter bazında çalıştırılabilmektedir, böylelikle farklı defterler için yevmiye, bilanço, mizan ve gelir tablosu gibi raporlar oluşturulabilmektedir. şirketde ’ da üç adet defter tanımlanacaktır.Bunlar: OL - Vergi Usul Kanunu – VUK IF - Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları – UFRS SPK – Sermaye Piyasası Kurulu - SPK IF veya SPK defterinin sistemde tanimlanacak olmasi, tam anlami ile kullanilmasinin zorunlu olduğunu göstermez. “ 1.5. Para Birimleri Sistem üzerinde temel para birimi TRY – Yeni Türk Lirası olacaktır. TRY’ye ek, paralel para birimi olarak EUR ve USD tanımlanacaktır. Bu tanımlama sayesinde sistemde oluşturulan her kayıt için tarihsel kurlarla güncellenmiş EUR ve USD değerleri saklanacaktır. Böylelikle sistemde dövizli mizan, bilanço ve gelir tablosu için alt yapı oluşturulmuş olacaktır. Kurlar içerikte bulunan geliştirme programının her gün kullanıcılar tarafından tetiklenmesi ile internetten indirilebilecektir veya manual olarak kullanıcılar tarafından girilebilecektir. 1.6. Kayıt Anahtarları Kayıt anahtarları kayıtlar sırasında çalışacak hesap gruplarını (müşteri, satıcı, duran varlık veya ana hesap), borç/alacak durumlarını ve işlemin tipini belirleyen sayısal değerlerdir. Sistem standardı ile gelen aşağıdaki tabloda belirtilen kayıt anahtarları kullanılacaktır. * Diğer modüller tarafından oluşturulacak muhasebe kayıtlarında sistem tarafından otomatik olarak kullanılacaktır. 1.6. Belge Türleri Sistem üzerindeki standart belge türleri ihtiyaca göre genişletilebilecektir. Sistem standart belge türleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Her belge türü ile çalışacak hesap tipleri ayrı ayrı konfigüre edilir. Alttaki tabloda 3. sütunda bu bilgi vardır. Bu sütunda ; A – Sabit Kıymet Hesaplarını D – Müşterileri K – Satıcıları M – Malzeme hesaplarını S – Diğer ana muhasebe hesaplarını ifade eder. 2. ANA VERİLER 2.1. Müşteri, Satıcı Anaverileri, Bankalar, KDV Göstergeleri ve Ödeme Koşulları 2.1.1. Müşteri Ana verileri Müşteri ana verileri için ilk olarak bir müşteri gruplaması yapılacaktır. * Arızi müşteriler bir defaya mahsus kullanılan müşterileri ifade etmektedir. Arızi müşterilerde bir takım özlük bilgileri belge kaydı sırasında verilmektedir. Olması tasarlanan müşteri gruplaması yukarıdaki gibidir. Bu gruplara bağlı olarak müşterilerin ana veri numara aralıkları farklı olacaktır. Yani bir müşterinin numarasına bakıldığında bu müşterinin hangi gruba ait olduğu anlaşılabilecektir. Müşteriler SAP ye geçirilirken yeni baştan numaralandırılacaktır. Ancak eski numaralar müşteri anaverileri içerinde müşterinin eski numarası alanında takip edilebilecektir. Çimento müşterisi aynı zamanda klinker müşterisi olsa bile, sistem üzerinde bu carinin tek bir kartı olacaktır. Bu cari aynı zamanda HASKAN’ya bağlı olan başka bir şirkette de faliyet gösteriyorsa cari kartı çoklamak yoluna değil, yine aynı cari kartı kullanarak o şirkette de genişletilme yoluna gidilecektir. Bu süreçte kullanıcı hatasını engellemek için ise sistem de vergi numarası kontrolü yapılacaktır. Fakat merkez şube mantığıyla çalışan yani aynı vergi numarasını kullanan cariler bu kontrole düşmeyecektir. Başka bir temel nokta ise kredi kontrolü veya risk analizi yapılırken; o carinin istenildiği gibi sadece belirli faaliyet alanında değil, genel olarak tüm faliyetlerine göre raporlama yapılarak carinin statüsü belirlenecektir. Aynı zamanda satıcı olan müşteriler mevcuttur. Bu durum içerideki standart fonksiyonalite ile takip edilecektir. Müşteri veya satıcı tarafından ekstrelerine bakıldığında hem müşteri hem satıcı kalemleri takip edilebilecek gerekli ise satıcıya ödeme yapılırken bu müşteri kalemleri mahsup edilerek ödeme çıkartılabilecektir. Müşteri ana verilerinin bakımı üç kademeli olarak yapılacaktır. Bunlar; · Müşteri Genel Verileri · Müşteri Şirket Kodu Verileri · Müşteri Satış Dağıtım verileri Müşteriler için yaratma, değiştirme, görüntüleme ve bloke etme ekranları mevcut olacaktır. 2.1.2. Satıcı Ana Verileri Satıcı ana verileri için ilk olarak bir satıcı gruplaması yapılacaktır. Yapılacak gruplama ve satıcı numara aralıkları altta görülen tablodaki gibi uyarlanacaktır. * Arızi satıcılar bir defaya mahsus kullanılan satıcıları ifade etmektedir. Arızi satıcılarda bir takım özlük bilgileri belge kaydı sırasında verilmektedir. Bu gruplara bağlı olarak satıcıların ana veri numara aralıkları farklı olacaktır. Yani bir satıcının numarasına bakıldığında bu satıcının hangi gruba ait olduğu anlaşılabilecektir. Satıcılar SAP ye geçirilirken yeni baştan numaralandırılacaktır. Ancak eski numaralar satıcı ana verileri içerisinde satıcının eski numarası alanında takip edilebilecektir. Aynı zamanda müşteri olan satıcılar da mevcut ise bu durum içerideki standart fonksiyonalite ile takip edilecektir. Satıcı veya müşteri tarafından ekstrelerine bakıldığında hem müşteri hem satıcı kalemleri takip edilebilecek gerekli ise satıcıya ödeme yapılırken bu müşteri kalemleri mahsup edilerek ödeme çıkartılabilecektir. Satıcı ana verilerinin bakımı üç kademeli olarak yapılacaktır. Bunlar; · Satıcı Genel Verileri · Satıcı Şirket Kodu Verileri · Satıcı Satınalma Organizasyonu Verileri Bu görünümlerin ve veri giriş ekranlarının bakımlarının kimler tarafından ne surette yapılacağına detay dizayn veya sonrasında karar verilecektir. Satıcılar için yaratma, değiştirme, görüntüleme ve bloke etme ekranları mevcut olacaktır. Satıcı ana verilerinin toplu olarak değiştirilebilmesi için gerekli olan araç sistem üzerinde standart bir uygulama olarak bulunmaktadır. 2.1.3. Bankalar Sistem üzerinde açıldığı tarih ile itibari ile Türkiye deki tüm bankalar TCMB‘ndaki banka ve IBAN kodları ile beraber açılacaktır. Bu bankaların kullanımı için sistem üzerinde Banka Anahtarı tabir edilen objeler kullanılacaktır. Bu banka anahtarları BANKA olarak yaratılacak.(Yeni IBAN uygulamasına göre bankaların şube şube sistemde oluşturulmasına gerek kalmayacaktır) Bu bankalar kullanım yeri olarak öncelikle Satıcı ana verilerinin içinde Satıcı bankalarının tanımlanması ve yanısıra Alınan Çekler modülünde çek üzerindeki banka ve IBAN ların eşlenmesi olacaktır. HASKAN’nun direkt olarak çalıştığı banka ve bu bankaların şubeleri SAP üzerinde ANA BANKA olarak açılacaktır. Bu bankalar kullanım amaçlarına göre tasnif edilecektir. Ana bankalar temel olarak Satıcılar için çalıştırılan Otomatik Ödeme Programında ve alınan çek/senet işlemlerinde kullanılacaktır. Banka hesapları Ana hesap olarak yaratılacak, yeni banka hesabı açılırken aşağıdaki kırılım referans edilecektir. 102 Kebir 102 0 Vadeli-vadesiz Ayrımı 1020 01 Para Birimi Ayrımı 102001 01 Banka Ayrımı 10200101 01 Şehir Ayrımı 1020010101 Hesap Numarası Banka hesabı yaratılırken yukarıdaki hesap kırılımına uygun hesap açılacaktır. 2.1.4. KDV KDV göstergeleri şirket..’nin kullanımına göre düzenlenecektir. 191 ve 391 hesaplara girişler SAP üzerinde KDV göstergeleri ile otomatik olarak yapılmaktadır. Burada maximum detayı verecek şekilde KDV gösterge düzenlemesi yapılacak ve bunların 191/391 hesaplara tayinleri yapılacaktır. Şirket… SAP projesi kapsamında aşağıdaki KDV göstergeleri tanımlanacaktır. İhtiyaca göre yeni KDV göstergeleri tanımlanabilecektir. 2.1.5. Ödeme Koşulları Ödeme koşulları HASKAN’nun ihtiyaçlarına göre tanımlanacaktır. Her müşteri ya da satıcı kartına en çok çalışılan ödeme koşulu tanımlanacak ve böylelikle işlemler sırasında ilk değer olarak tanımlanan ödeme koşulunun ekrana gelmesi sağlanacaktır. HASKAN’da ödeme koşulu SAP sisteminde belge tarihi üzerinden hesaplanacaktır. Ödeme koşuluna ait aşağıda belirtilen bilgiler işlem sırasında değiştirilebilmektedir.: · Ödeme koşulu · Gün · Temel tarih Ayrıca sistemde taksitli ödeme koşulları da tanımlanabilmektedir. şirket ’ de satıcılar için aşağıdaki ödeme koşullarının kullanılmasına karar verilmiştir. ÖdemBunların dışında müşteri ödeme koşulları ile ilgili SD modülünden bir fatura kesildiğinde istenildiği gibi fatura tarihi ne olursa olsun, vade hesaplamısının temel alınacağı tarihin herzaman takip eden haftanın pazartesi olmasını sağlamak için SD modülünde yer alan user exit kullanılacaktır. Örn: Salı günü girilen 60 gün vadeli bir faturanın vade hesaplaması yapılırken, başlangıç tarihinin takip eden pazartesi günü olması sağlanacaktır. 2.2. Defteri Kebir Hesapları Ana hesaplar temel olarak iki grupta klasifikasyona tabi tutulacaktır. Bu klasifikasyon en temel klasifikasyondur. Gelir hesapları ve Bilanço hesapları. Gelir hesapları sonuç hesabı olarak 590’lı bir hesaba tayin edilecektir. Bu işlem anlık bilanço alınabilmesini sağlayacaktır. Bilanço hesapları ise iki ana grup altında açılacaktır. Bunlar mutabakat hesapları ve diğer ana bilanço hesaplarıdır. Mutabakat hesapları müşteriler, satıcılar ve duran varlık hesaplarını içerecek ve müşteri,satıcı ve duran varlık alt defterleri ile defteri kebir arasındaki mutabakatı sağlayacaktır. Bilanço hesaplarındaki bir diğer ayrım ise açık kalem yönetimi ile takip edilen ve edilemeyen şeklinde olacaktır. Açık kalem yönetimi, bir hesabın borçları ve alacakları arasında bir ilişki kurulabiliyorsa ve bunlar birbirleri ile eşleştirilebilip (SAP terminolojisinde denkleştirilebilip) kapatılabiliyorsa bu gibi hesaplarda bu fonksiyonalite devreye alınır. Müşteri ve satıcı hesapları direkt açık kalem yönetimi mantığındadır. Tüm hesapların muavininin alınabilmesi sağlanacaktır. Gerekli ise hesapların belli KDV göstergeleri ile çalışması sağlanacaktır. Hesap isimleri 20 ve 50 haneli olarak Türkçe olarak düzenlenecektir. Ancak bakımı yapıldığı takdirde bu hesapların İngilizce tanımları da raporlama amacı ile içeride bulunabilecektir. Hesap anaverileri üzerindeki alan durum grupları standartlardan faydalanılarak doldurulacaktır. Gerekirse kopyalanarak değiştirilecek ve yeni yaratılanlar gerekli olan hesaplarda kullanılacaktır. Alan Durum Grubu, bir hesaba kayıt atılırken hangi verilerin zorunlu hangi verilerin isteğe bağlı olarak girileceğine ve hatta hangi alanların kullanıcıların önüne hiç gelmeyeceğine karar veren konfigüre edilebilen objedir. Hesap anaverileri belli kişiler tarafından yaratılacaktır. Herkesin hesap yaratma yetkisi olamayacaktır. Hesaplar üzerinde hangi para birimi ile çalışması gerektiği belirtilecektir. Buradaki önemli ayrım TRY (Yeni Türk Lirası) bir hesaba her para birimi ile kayıt atılabileceğidir. Ancak USD, EUR veya GBP gibi bir para birimi ile açılan hesaba sadece bu para birimleri ile kayıt yapılabilecektir. Ana hesapları yaratırken kritik olacak alanlar aşağıdaki alanlardır: Hesap grubu: Hesap grubuna göre ana hesap numarası kontrol edilir, gruba uymayan hesap numarası yazılmış ise sistem hata verir. Gelir/Bilanço ayrımı: Hesabın gelir tablosu hesabı mı bilanço hesabı mı oldugunu belirler. Para birimi: Hesabın para birimini belirler. Özel olarak tek bir yabancı para birimi ile çalışacak hesaplarda ilgili para birimi seçilir ve sistem hesabın seçilen para biriminin dışında para birimleri ile çalışmasını engeller. Para birimi TRY seçilen hesaplarda her para birimi ile çalışılabilir. Yanlız UP cinsinden bakiye: Bu seçeneğin seçildiği hesaplarda işlem para birimi ne olursa olsun, bakiyeler sadece TRY olarak tutulur. Bu seçenek dövizli hesaplarda, mutabakat hesaplarında ve açık kalem yönetiminde olan hesaplarda seçilmemelidir. Kur farkı anahtarı: Hesapta oluşacak kur farklarının hangi gelir/gider hesaplarına kaydedileceğini belirler. Bu alan mutabakat hesaplarında ve açık kalem yönetiminde olan hesaplarda doldurulmamalıdır. Vergi kategorisi: Hesabın vergi ile çalışıp çalışmadığını, veya özel olarak hangi vergi türü ile çalışacağını belirler. İndirilecek KDV hesapları (191) için “<” ve hesaplanan KDV hesapları (391) için “>” değerleri seçilmelidir. Koşulu(Satıcılar) ÖdVergi göstergesi zorunlu değil: Hesabın vergisiz de işlem görebileceğini belirler. Vergi kategorisi dolu olan hesaplar için anlam ifade eder. Mutabakat hesabı: Bu alanın dolu olduğu hesaplar “Yardımcı Defterler” (Alt Defter) ile bağlantı hesaplarıdır. Bu hesaplar üzerine direk kayıt atılamamaktadır. Sadece alt defterlerde açılmış müşteri, satıcı ve duran varlık kartları kullanılarak kayıt atılabilemektedir. Alt defterde açılmış bir müşteri, satıcı veya duran varlık kartı, bir mutabakat hesabına bağlanır ve bu kart kayıtlarda kullanıldığında ilgili mutabakat hesabı çalışır. Bundan dolayı müşteri, satıcı veya duran varlık ismi taşıyan muavin hesaplar hesap planında görünmeyecektir. Bu alanın değeri, hesap işlem gördükten sonra değiştirilemez. AK Yönetimi: Hesapta denkleştirme işleminin yapılması sağlar. Ayrıca AK yönetiminde olan hesaplarda kur farkı değerlemesinde kalemler tek tek değerlendirilir ve oluşan kur farkları hesabın kendisi yerine, bir bilanço düzeltme hesabına kaydedilir. Bu seçenek Mutabakat hesap tipi boş olan hesaplarda seçilebilir. Bu alanın seçimi, hesap işlem gördükten sonra değiştirilemez. Münferit Kalem Görüntüsü: Muavinin alınmasını sağlar. Bütün hesaplarda seçilmelidir ve zorunlu alan olarak ayarlanacaktır. Alan Durum Grubu: Hesap için bir işlem sırasında hangi alanların zorunlu, hangi alanların opsiyonel ve hangi alanların gizleneceğini belirler. Yanlızca Otomatik Kayıt: Hesabın diğer modüller tarafından otomatik olarak kullanılacağını belirler. Bu alanın seçili olduğu hesaplara (stok hesapları gibi) manuel olarak kayıt atılamaz. Bu alanın seçimi hesaplar işlem gördükten sonra değiştirilebilir. Maliyet merkezleri ile ilgili herhangi bir kırılım, hesap planı üzerinde takip edilmeyecektir. Bu CO modülünde takip edilecektir. 3. İŞ SÜREÇLERİ 3.1. Genel Ayarlar 3.1.1. Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri HASKAN için özel mali yıl mevcut olmayıp standart ocak/aralık mali yılı geçerlidir. Bunu sağlamak için K4 mali yıl varyantı kullanılacaktır. K4 varyantı 16 ay içermektedir. Bunların 12 tanesi standart ayları sonraki 4 tanesi (13-14-15-16) kapanış kayıtları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Kapanışlar aylık olarak yapılabilir. Bu durumda sadece 12. ay kapanışlarında 13-14-15-16 ek dönemleri kullanılacak ara dönem kapanışları ilgili aya yapılacaktır. Bilanço aylık çekilebileceği gibi kapanış yapılmaksızın anlık olarakta çekilebilir. İhtiyaç olduğu durumda dönem sonu çek ve senet reeskontları için SAP_ICC_TURKEY menüsünün altında bulunan reeskont programı kullanılabilir. Dönemler mali muhasebe tarafından istenildiği şekilde açılabilir veya kapanabilir. Belli bir dönemin açık olması tamamen isteğe ve yetkiye bağlıdır. Dönemler ayrıca validasyonlar ile kontrol edilebilir. CO tarafında açık dönemler de bu modül altından kontrol edilebilir. Ancak lojistik açıdan sadece içinde bulunulan ay ve bir önceki ay açık olacaktır. Mali muhasebe açısından her şirket kodu için ayrı bir Kayıt Dönemi Varyantı tanımlanacaktır.Bu varyantlar mali muhasebe açısından kayıt edilebilir dönemlerin açılıp kapatılmasını sağlayacaktır. em3.1.2. Belge Belgeler belge türlerine göre numaralandırılacaktır. Her belge türü için ayrı bir numaralandırma aralığı olacaktır. Bu numaralar yevmiye numarası olmayacaktır. Yevmiye numaraları yevmiye defterinin çekilmesine istinaden oluşacaktır. e koş3.2. Genel Muhasebe 3.2.1. Genel Muhasebe Kayıtları 3.2.1.1. Ön Kayıt Genel olarak belge kayıt ekranlarının %90 ında ön kayıt yapılabilmektedir. Ancak Bazı tip kayıtlar da ön kayıt prosedürü yoktur. 3.2.1.2. Kayıt Sap üzerinde bir kayıt birden çok ekrandan yapılabilir. Tüm bu ekranlardan kayıtların yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Ancak bir takım kayıtlar için kullanılabilecek kayıtlar hem genel kayıt hem de enjoy kayıt ekranlarından yapılabilir. 3.2.1.3. Devamlılık Arzeden Kayıtlar Kira gibi bir takım periyodik kayıtlar istenirse aylık olarak çalıştırılacak bir prosedüre bağlanabilecektir. Bu prosedürlerde belli kayıt tarihlerinde yapılan ödemeler de planlanabilir. Bu prosedür dahilinde kayıtlar otomatik olarak oluşacaktır. Bunun yanı sıra “Hesap Tayin Örnekleri” de devreye alınabilir. Bu uygulama template belge parçaları olarak anlatılabilir. Özellikle süreklilik arz eden ve FI dan dağıtımı yapılacak bir takım giderlerin girişinde kullanımları söz konusudur. Bu şablonlar üzerinde önceden belirlenmiş dağıtım yüzdeleri de tanımlanabilmektedir. 3.2.1.4. Peşin Ödenen Giderler Kayıtları 180 hesaplar altında takip edilecek peşin ödenen giderler için “Manuel Dönemselleştirmeler” adı verilen fonksiyonalite uyarlanabilir. Bu yöntem ile ay sonlarında çalıştırılacak bir program vasıtası ile 180 hesaplardan masraf hesaplarına dönemsel kayıtlar otomatik olarak atılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta: dövizli peşin ödenen gider kayıtlarında, manuel dönemselleştirme sürecinin ana verisi olan manuel dönemselleştirme nesnesi(örneğin araç sigorta poliçesi) oluşturulurken fatura tarihi kurunun SAP sisteminde nesne içinde yer alan kur parametresi alanına yazılmasının unutulmaması. Kur parametresindeki değeri alarak tetiklenen BAPI sayesinde ay sonu gider çalışıtırılması yapılırken sistemin ay sonu kurunu değil, kur parametresi alanında yazan kuru alması sağlanacak ve bu sayede bu tür dövizli nesnelerin giderleşmesi tamamlandığında,muavin raporu çekilerek ulusal para biriminden(TRY) bakiyesininde olması gerektiği gibi sıfırlandığı görülecek. 3.2.1.5. Ters Kayıtlar Sistem üzerinde ters kayıtlar otomatik olarak yapılacaktır. İki tane ters kayıt göstergesi olacaktır. Bunlardan birincisi ile sadece ve sadece kaydın yapıldığı orjinal tarihe ters kayıt yapılabilecektir. Diğeri ise alternatif ters kayıt tarihi kullanılabilecektir. Bu ikinci gösterge düzeltmesi yapılamadan dönemin kapatıldığı (mesela yevmiyenin çekildiği) gibi durumlarda kullanılacaktır. Ters Kayıt Sebepleri aşağıdaki gibi uyarlanacaktır. ulu Açıklaması Her ters kayıtta orjinal doküman üzerinde ters kayıt belge numarası, ters kayıt belgesi üzerinde de orjinal belgenin numarası görülebilecek ve direkt olarak belgelerin içinde birinden diğerine geçilebilecektir. Sistemde “TK-Ters Kayıt Belgesi” tanımlıdır. Bu belge her bir belge için ters kayıt belge tipi olarak tanımlanacaktır. Böylelikle sistemde oluşturulan bütün ters kayıt belgeleri aynı belge tipini alacaktır ve ters kayıt işlemleri kolaylıkla tespit edilebilecektir. 3.2.2. Kredi Takibi Kredi hesapları SAP de HASKAN’da tanımlanacak olan krediler hesap grubu altında yaratılan satıcı kartları bazında takip edilerek, belirlenen oranlarda kalem bazında faiz hesaplaması yapılması sağlanacak. 3.2.3. Ana Hesap Analizleri 3.2.3.1. Ana Hesap Muavinleri Ana hesaplarda standart olarak münferit kalem görüntüsü kullanılacaktır. Bu görüntü üzerinde belge üzerindeki her türlü alan satır kalemi detayına getirebilecektir. Muavine eş olan bu görüntü dinamik olup ekran üzerinde ek alanlar eklemek, ara toplamlar almak, sıralama yapmak mümkün olacaktır. 3.2.3.2. Ana Hesap Bakiyeleri Ana hesap bakiyeleri münferit olarak hesap bakiyesi tablosundan alınabilecektir. Bu görüntüde hesabın aylar itibarı ile borç, alacak, aylık bakiye ve aylar itibarı ile kümülatif bakiye tek ekran üzerinden takip edilebilecektir. Ekrandaki her rakam aktif olup, çift tıklanarak rakamı oluşturan hareketler (drill down) ekrana çağrılabilecektir. Ayrıca çeşitli mizan raporları da sistem standartlarından alınabilmektedir. 3.2.3.3. Açık Kalem Denkleştirmeleri Açık kalem Yönetimi ile takip edilen hesaplarda denkleştirme yapılabilecektir. Bu denkleştirme sırasında kur farkları otomatik olarak hesaplanacak ve kur farkı hesaplarına intikal edecektir. Denkleştirme kalem bazında, toplam veya kısmi olarak yapılabilecektir. 3.2.4. Kapanış İşlemleri 3.2.4.1. Sene Sonu Kapanış İşlemleri Sene sonu kapanış işlemleri için SAP standartlarında mevcut bulunan ve VUK’a göre hazırlanan Türkiye menüsü kullanılacaktır. Bu menü altında 6’lı ve 7’li hesapların kapanışlarını, bilanço hesaplarının kapanış ve açılışını otomatik olarak yapan standart programlar mevcuttur. Yevmiye ve Defteri Kebir yasal defterleri için standart programlar kullanılacaktır. Bu programlar Türkiye için özel hazırlanmış programlardır ve VUK gereklerini yerine getirmektedirler. 3.2.4.2. Kur Değerlemeleri Defteri kebir hesapları için ay sonlarında otomatik olarak kur farkı hesaplanabilecektir. Bunun için hesap ana verilerinde gerekli olan kur farkı anahtarları uyarlanacak ve bu ana verilere bağlanacaktır. Kur farkı anahtarları hesabın değerlemesi sonucunda oluşan kur farklarının gelir olması durumunda hangi, gider olması durumunda hangi hesaplara borç/alacak kaydı atacağını belirlemektedir. Tipik olarak yabancı para kasaları ve döviz tevdiat hesapları bu kapsam dahilinde değerlenecektir. Yeni açılacak dövizli hesaplarda, kur farkı hesaplarının farklılaştırılmasının istenmesi durumunda yeni kur farkı anahtarının tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca yabancı para ile çalışmasına bakılmaksızın tüm açık kalem temelindeki hesapların da ayrıca kur farkı uyarlaması gerekmektedir. Dövizli müşteri ve satıcı kalemleri de ay sonunda belirlenen kriterler doğrultusunda otomatik olarak değerlenecektir. Kur farkı hesaplaması SAP’de iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar: · Ay sonu periodik değerleme · Denkleştirme neticesinde kur farkının hesaplanması Ay sonu değerlemeleri ana hesap bakiyeleri değerlemesi (Kasa, banka gibi) ve açık kalem değerlemesi (müşteri, satıcı ve açık kalem yönetimindeki defteri kebir hesapları) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ana hesap bakiyeleri değerlemesinde kur farkı kaydı ilgili hesabın üzerine ters kaydını üretmeksizin kaydedilmektedir. Açık kalem değerlemelerinde ise kalemler değerlenmektedir ve oluşan kur farkları farklı bir hesapta ertesi gün ters kaydı üretilmek üzere kaydedilmektedir. Bu işlem dönem sonlarında mali tabloların düzeltilmesi amacı ile yapılmaktadır. Periodik olarak ya da kayıt sırasında yapılacak denkleştirme işleminde sistem borç ve alacak tutarları arasındaki kur farkını hesaplamakta ve ters kayıt üretmeksizin ilgili hesaplara kayıt atmaktadır. Örnek olarak, müşteri faturası tutarı 1000 EUR (işlem günü kuru ile 1300 YTL), ödeme tutarı 1000 EUR (işlem günü kuru ile 1400 YTL), bu fatura ile ödemenin denkleştirme işleminde, sistem 0 EUR (100 YTL) kur farkı geliri hesaplar ve ilgili kur farkı gelir hesabına kayıt atar. Şirketde yurt dışı ve ihraç kayıtlı müşteriler için gerçekleşen herhangi bir denkleştirmeden doğacak kur farkı karının veya zararının 601* veya 612* li hesaplarını çalıştırması sağlanacaktır. Ayrıca genel olarak denkleştirmeden doğan ve ay sonu kur değerlemesinden doğan kur farkı karı veya zararı hesapları hesap planında ayrıştırılacak. Bu sayede overnight vadeli mevduat hesaplarının bundan sonra her ay sonu yapılması kararlaştırılan değerleme kaydının farklı gelir veya gider hesaplarına gitmesi sağlanarak, gerçekleşen kur farkı gelir veya gider hesaplarının mizanda bakiye olarak şişmesi engellenecek. Bunların dışında vadeli mevduat tahakkuk kayıtları (181-642) manuel olarak yapılacaktır. 3.2.4.3. Mal Giriş Fatura Giriş Ara Hesabı Mal giriş fatura giriş hesabı olarak (MG/FG) ??? kırılımından bir hesap kullanılacaktır. Bu hesap lojistik kökenli satınalmalar sırasında; · Faturası girilmiş ama henüz mal teslimatı alınmamış satınalımlar · Mal girişi yapılmış ama henüz faturası girilmemiş satınalımlar · Mal girişi yapılmış faturası girilmiş işlemi bitmiş satınalımlar. Bu hesap açık kalem temelinde yönetilecek ve denkleştirmeye tabi olacaktır. Aysonları itibarı ile mazleme maliyetlerinin hesaplanmasından önce bu hesabın bakiyesinin ideal koşullarda “0” (Sıfır) olması beklenmektedir. 3.2.4.4. Bilanço Versiyonları ve Gelir Tabloları Bilanço için birden çok versiyon tanımlanabilecektir. Temel olarak VUK’a göre bilanço ve gelir tablosu versiyonun tanımlanması gerekliliği vardır. Bu tanımlamalar sistem standartı içinde herhangi bir ek geliştirme yapılması gerekmeden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bilanço ve Gelir Tabloları istenilen iki senenin ve hatta bunların farklı dönemlerinin karşılaştırılması şeklinde çekilebilecektir. Karşılaştırma sırasında aradaki sapmalar sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve raporda ayrı bir sütun olarak gösterilir. Dövizli mali tablolar alınabilmesi için paralel para birimleri için değerleme yapılması ve ayrıca canlı kullanıma geçiş aşamasında belirli hesaplar için paralel para birimleri için de şirket Proje ekibi tarafından devir değerlerinin oluşturulması gerekmektedir. 3.2.4.5. Bakiye Devri Sene sonu kapanış işlemleri yapılmadan önce geçmiş senelerin bakiyelerinin de mizanda görülebilmesi için sistemsel bir bakiye devri yapılmalıdır. Bu işlem herhangi bir kayıt oluşturmamaktadır. Sadece geçmiş yıl bakiyelerinin yeni yılda bakiye devri olarak görülebilmesini sağlar. Bu işlem yeni seneye kayıt atılmasına başlandığı zaman yapılmalıdır ve tekrar edilmesinde bir sakınca yoktur. 3.2.4.6. Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Dönem sonu itibarı ile aşağıdaki işlemler mali muhasebe kayıtlarını otomatik olarak yaratacaktır. · Ay sonu yabancı para birimi değerlemesi · 180-7XX virmanları · Yıl sonu teknik kapanış işlemleri · Yıl sonu 7 li hesap grubu kapanışı · Yıl sonu 6 lı hesap grubu kapanışı · Yıl sonu yevmiye kapanış ve açılış kaydının yapılması 3.2.5. Kasa Defteri Proje kapsamında her şirket kodu TRY, EUR ve USD kasaları yaratılacaktır. Kasa işlemleri bu defterden yapılacaktır. 3.2.6. Raporlama Mali Muhasebe modülünün kendine ait bir Bilgi Sistemi vardır. Buradaki raporlama kullanılacaktır. Sistem standardı dahilinde; · KDV raporları · Bilanço ve gelir tabloları · Münferit kalemler (muavin benzerleri) · Belgeler · Ana veriler başlıkları vardır. Sistemde KDV önbildirimi ve Form A/B raporları mevcuttur. Bu raporların sağlıklı çalışabilmesi için bazı koşullar vardır. Bunlar: · Belgeler birleştirilerek girilmemelidir, her bir belge sisteme ayrı kaydedilmelidir. · KDV tutarının manuel girilmesi gereken fişlerde KDV matrahı düzgün girilmelidir ve KDV göstergesi sadece KDV hesaplarında bulunmalıdır. · KDV’siz belge ve %0 KDV oranının fiş girişlerinde düzgün belirlenmesi gerekmektedir. Bu koşullara uyulduğu sürece KDV raporları sorunsuz çalışmaktadır. Bunların dışında şirketde internet yoluyla E-beyanname uygulaması ve yüklenilen KDV raporu yapılacaktır. 3.3. Satıcılar Muhasebesi Satıcılar muhasebesi SAP mantığı ile alt defter olarak takip edilecektir. Alt defterlerin muhasebe ile bağlantısı gerçek ve eş zamanlıdır. Tüm kayıtlar hem alt defterlerden hem de mali muhasebeden aynı şekilde izlenebilmekle beraber satıcılar ile ilgili raporlar satıcılar muhasebesinde takip edilcektir. 3.3.1. Satıcı Avansları Satıcı avansları Özel Defteri Kebir işlemi olarak takip edilecektir. Burada avansları mahiyetine göre tasnif etmek mümkün olacaktır. Her tür avans işlemi satıcının üzerinde verilen avanslar olarak takip edilebilecek ve bu satıcının diğer fatura ödeme kalemleri ile birlikte/mahsup edilerek proses edilebilecektir. 3.3.2. Fatura ve Alacak Dekontları Sistem üzerinde FI tarafında bu gibi işlemler FB60 ve FB65 transactionları ile yapılacaktır. Burada ki önemli ayrım bu tip işlemlerin arkasında herhangi bir çıktı olmayacağıdır. Asıl fatura girişleri MM tarafından MIRO transactionından yapılacaktır. Buradan yapılan girişlerde sipariş üzerinden çalışmak mümkün olup FI tarafındaki girişler sipariş bazında olmayacaktır. 3.3.3. Satıcı Fatura Ön Kaydı Satıcı faturaları sistem üzerinde ister FI tarafından olsun ister MM tarafından olsun ön kayıt yapılabilir belgeler olacaktır. 3.3.4. Belge Ters Kaydı Sistem üzerinde ters kayıtlar otomatik olarak yapılacaktır. İki tane ters kayıt göstergesi olacaktır. Bunlardan birincisi ile sadece ve sadece kaydın yapıldığı orjinal tarihe ters kayıt yapılabilecektir. Diğer ise alternatif ters kayıt tarihi kullanılabilecektir. Bu ikinci gösterge düzeltmesi yapılamadan dönemin kapatıldığı (mesela yevmiyenin çekildiği) gibi durumlarda kullanılacaktır. Her ters kayıtta orjinal döküman üzerinde ters kayıt belge numarası, ters kayıt belgesi üzerinde de orjinal belgenin numarası görülebilecek ve direkt olarak belgelerin içinde birinden diğerine geçilebilecektir. 3.3.5. Özel Defteri Kebir İşlemleri Özel defteri kebir fonksiyonu sayesinde müşteri veya satıcıya atılacak kaydın müşteri veya satıcı üzerindeki mutabakat hesabından bağımsız olarak başka bir muhasebe hesabına gitmesi sağlanır. Bu sayede kaydın satıcı ilişkisi takip edilebilir. Bunlar haricinde nazım hesaplar ile ilişkili satıcı işlemleri de bu kapsamda yani özel defteri kebir işlemi olarak değerlendirilecektir.(Teminat mektupları, Teminat çekleri ve senetleri). Satıcı kartları yaratılırken satıcı grubuna bağlı olarak, karta 320’li bir hesap bağlanacaktır. 3.3.6. Satıcı Hesabı Analizleri 3.3.6.1. Satıcı Ekstresi Satıcı Ekstresi, Satıcı Münferit Kalem Görüntüsü FBL1N ekranından alınacaktır. Bu ekranda satıcıya ait belirli bir tarihteki açık kalemler, belirli tarihler arasında denkleştirilmiş kalemler veya tarihi itibarı ile tüm kalemler alınabilir. Bu ekrandaki alanlar gizlenebilir, genişletilebilir. 3.3.6.2. Bakiye Analizleri Defteri kebir tarafında olan ve bakiye görüntüsü altında incelenen tüm açıklamalar satıcılar muhasebesi bakiye görüntüsü için de geçerlidir. Burada ek olarak özel defteri kebir işlemleri altında dizayn edilecek olan çek/senet, teminat, avans gibi hareketlerinde gerek bakiye gerek kalem olarak raporlaması mümkün olacaktır. 3.3.6.3. Yaşlandırma Satıcı cari hareketlerinin yaşlandırması sistem üzerindeki yaşlandırma ve vade tarihi analizlerinden yapılabilir. Bu uygulama satıcılar bilgi sisteminin altında bulunmaktadır. SAP üzerindeki yaşlandırma vade tarihleri üzerinden yapılmaktadır. Yaşlandırma analizinde aralıklar kullanıcının tanımlayacağı biçimde düzenlenebilmektedir (Örneğin 15-30-45 ve 45 den büyük veya 30-60-90 ve 90 dan büyük gibi). Toplam olarak 3 aralık ve bunu geçenler şeklinde 4 aralık mevcuttur. Bu analiz hem vadesi geçen hem de vadesi daha gelmeyen borçlar için çalışabilmektedir. Ayrıca kümüle olarak bir satıcı veya satıcıların vadesini geçen ve vadesi gelmeyen alacaklarını raporlayabilmektedir. Üzerinde vade bilgisi olmayan bir kalem vadesiz yani peşin olarak raporlarda görünecektir. 3.3.6.4. Hesap Denkleştirme [AP] Satıcılarda denkleştirme yapılabilecektir. Bu denkleştirme sırasında kur farkları otomatik olarak hesaplanacak ve kur farkı hesaplarına intikal edecektir. Denkleştirme kalem bazında, üç şekilde yapılabilmektedir. Bunlar: · Standart denkleştirme: Borç ile alacak tutarının denkleştirme para birimi cinsinden aynı olması durumunda kullanılmaktadır. · Kısmi Denkleştirme: Borç ile alacak tutarının denkleştirme para birimi cinsinden aynı olmaması durumunda kullanılmaktadır. Borç ve alacak tutarları sadece ilişkilendirilmektedir. · Bakiye Kalemli Denkleştirme: Borç ile alacak tutarının denkleştirme para birimi cinsinden aynı olmaması durumunda kullanılmaktadır. Bu şekilde sistem borç kalemi ile alacak kalemini kapatır, aralarındaki fark tutarında yeni bir kalem yaratır. Kısmi denkeştirme işlemlerinde belirli durumlarda sistem otomatik belgeler yaratmaktadır. Oluşan bu belgeler yeni yaratılacak “XX-Denkleştirme Belgesi” belge tipinde olabilir. Böylelikle ticari işlemlerden doğan belgelerden ayrılarak kolayce tespit edilebileceklerdir. Otomatik denkleştirme sistem standardı dahilinde yapılabilecektir. Ancak otomatik denkleştirme kısmi olarak denkleştirme yapmaz. Denkleştirme uygulaması bir ödeme ile bir çok faturanın kapatılmasına veya birden çok ödeme ile bir faturanın kapatılmasına olanak tanımaktadır. Satıcı kalemleri işlem sırasında ya da sonradan periodik olarak denkleştirilmelidirler. Aksi halde bazı raporlarda ve aylık kur farkı değerleme işlemlerinde uzun vadede problem yaşanabilir. Sistem aylık kur farkı değerleme işlemlerinde değerleme tarihi itibari ile açık kalemleri değerlemektedir. Kapanmış kalemler değerlemeye dahil olmamalıdır ve bunun için kapanan kalemlerin sistemsel olarak da kapanmış olmaları (denkleştirilmeleri) gerekmektedir. 3.3.6.5. Satıcı ödemeleri Satıcı ödemeleri için FI ekranları kullanılacaktır. Bu ödemeler EFT, Havale, nakit veya çek ile olabilecektir. Ödeme sırasında fatura kapaması yapılabilecektir. Bu kapama toplam tutar veya kısmi ödeme şeklinde olabilecektir. Yabancı para biriminden ödeme ve kapamalarda kur farkı otomatik olarak hesaplanacaktır. Aynı zamanda müşteri olan satıcılarda müşteri kalemlerinin ödeme esnasında mahsubu mümkün kılınacaktır. Periyodik olarak yapılan ödemeler sistemden otomatik olarak alınabilecektir. Burada öncelikle bir ödeme önerisi çıkacak, gerekirse bunun üzerinde değişiklik yapılabilecek ve banka cevaplarının gelmesine istinaden bunun muhasebe kaydı otomatik olarak yapılabilecek, ödenen faturalar otomatik olarak kapatılacaktır. Program belli kıstaslar dahilinde çalıştırılabilir. Yani belli bir grup satıcıya ödeme, belli tip faturaların ödenmesi, belli para birimli faturaların ödenmesi veya fatura hariç borçların ödenmesi şeklinde kullanımı söz konusudur. Buradaki seçimler (yukardakiler sadece örnektir) programı yürüten kullanıcının insiyatifinde olacaktır. şirketde SAP sisteminden otomatik ödeme sonrası edinilen öneri listesi bankanın istediği formatta dışarı aktarılacak ve bankanın bu kayıtları kendi sistemlerinde otomatik olarak tanıması sağlanacak (DMEE).Banka da reel ortamda yapılan havale/eft işlemleri sonrasında, SAP sisteminin tanıyacağı formata uygun olarak ödeme listesini verecek ve bu dosyanın içe aktar komutuyla SAP sistemine atılması yoluyla muhasebe kayıtlarının otomatik olarak yapılması sağlanacak (MT940). İşlemlerin en sonunda ise ozel program ile entegrasyonu devam ettirebilmek amacıyla SAP sisteminden belirli bir formatta bir dosya dışa aktarılacak. Müşterilerden alınan çeklerin/senetlerin satıcılara ciro edilmesi şeklinde yapılan satıcı ödemeleri söz konusu olursa Türkiye için geliştirilen SAP_ICC_TURKEY alan menüsünün altından “Çek İşlemleri” adımında yapılabilecektir. şirketin düzenlediği çekler ile yapılan satıcı ödemeleri 103’lü verilen çekler hesapları altında manuel olarak takip edilecektir. 103’lü hesaplarda “Tayin” ve “Vade” alanları işlemler sırasında boş geçilemez alan olarak uyarlanacak, bu alanlara çek vadesi ve numarası yazılacaktır. Bunların dışında SAP sisteminde hem manuel hem de otomatik olarak yapılan havale/eft kayıtlarından sonra bankaya gönderilen havale/eft talimatı dosyaları alabilmek için çıktılar ayarlanacak. 3.3.6.6. Ödeme blokajı ve kaldırılması Sistem üzerinde satıcıya ödeme blokajı konması veya satıcının belli faturalarına ödeme blokajı konması ve hatta satıcıya toplu olarak muhasebe kaydı blokajı konulması ve kaldırılması mümkün olacaktır. Sistem de standartlar dahilinde gelen ödeme blokajları aşağıda olduğu gibidir. Bunlar ihtiyaca göre konfigüre edilebilir ve sayıları arttırılabilir veya sadeleştirilebilir. Ödeme blokajları nedenin blokaj nedeninin ortadan kalkmasını takiben manuel olarak kaldırılabilir. Ayrıca otomatik ödeme programında (haftalık ödemeler) blokaj göstergeleri çalışır ve değiştirilebilir. 3.3.6.7. Raporlama Satıcılar modülünün kendine ait bir Bilgi Sistemi vardır. Buradaki raporlama kullanılacaktır. Sistem standardı dahilinde ; · Satıcı Bakiyeleri · Satıcı Kalemleri · Ana Veriler · Ödeme işlemleri · Yaşlandırma ana başlıkları vardır. 3.4. Müşteriler Muhasebesi Müşteriler muhasebesi SAP mantığı ile alt defter olarak takip edilecektir. Alt defterlerin muhasebe ile bağlantısı gerçek ve eş zamanlıdır. Tüm detaylar hem alt defterlerden hem de mali muhasebeden aynı şekilde izlenebilir. 3.4.1. Müşteri Avansları Müşteri avansları Özel Defteri Kebir işlemi olarak takip edilecektir. Burada avansları mahiyetine göre tasnif etmek mümkün olacaktır. Her tür avans işlemi müşteriden alınan avanslar olarak takip edilebilecek ve bu müşterinin diğer fatura ödeme kalemleri ile birlikte/mahsup edilerek proses edilebilecektir. 3.4.2. Fatura ve Alacak Dekontları 3.4.2.1. Müşteri Belgeleri Ön kaydı Müşteri belgeleri (FI kaynaklı – sipariş bağımsız – misc. türü faturalar) sistemde ön kayıt edilebilir. SD kaynaklı (Siparişe başlı lojistik temelli) faturalar ise direkt olarak muhasebe onayına düşecektir. 3.4.2.2. Faturalar Faturalar temelde SD modülünden kesilecektir. Harici ve çıktısı manuel düzenlemesi gerekecek olan faturalar(DV satış ve vade farkı faturaları) FI altından kesilecek. Bu faturalarda döviz veya TRY kullanımı, kurların ayarlanması, vade koşulu ve vade başlangıç tarihi belirlemek mümkün olacaktır. 3.4.2.3. Müşteri Alacak Dekontu Müşteri alacak dekontu FI’ dan veya SD modülünden kesilebilir. 3.4.2.4. Belge Ters Kaydı Sistem üzerinde ters kayıtlar otomatik olarak yapılacaktır. İki tane ters kayıt göstergesi olacaktır. Bunlardan birincisi ile sadece ve sadece kaydın yapıldığı orjinal tarihe ters kayıt yapılabilecektir. Diğer ise alternatif ters kayıt tarihi kullanılabilecektir. Bu ikinci gösterge düzeltmesi yapılamadan dönemin kapatıldığı (mesela yevmiyenin çekildiği) gibi durumlarda kullanılacaktır. Her ters kayıtta orjinal döküman üzerinde ters kayıt belge numarası, ters kayıt belgesi üzerinde de orjinal belgenin numarası görülebilecek ve direkt olarak belgelerin içinde birinden diğerine geçilebilecektir. 3.4.3. Özel Defteri Kebir İşlemleri Özel defteri fonksiyonu sayesinde müşteriye atılacak kaydın müşteri üzerindeki mutabakat hesabından bağımsız olarak başka bir muhasebe hesabına gitmesi sağlanır. Bu sayede kaydın müşteri ile ilişkisi takip edilebilir. Bunun da ötesinde müşteri üzerinde bu işlemler münferiden takip edilebilir. Bunlar haricinde nazım hesaplar ile ilişkili müşteri işlemleri de bu kapsamda yani özel defteri kebir işlemi olarak değerlendirilecektir.(Teminat mektupları, Teminat çekleri ve senetleri). Müşteri kartları yaratılırken müşteri grubuna bağlı olarak, karta 120’li bir hesap bağlanacaktır. Gerekli durumlarda ÖDK’lar (özel defteri kebir göstergeleri) kullanılarak müşteriler aşağıdaki muhasebe hesapları ile çalıştırılacaktır: DUNYATEK BİLİŞİM’ da bir ÖDK göstergesi yoluyla FI ekranlarında yapılacak olan teminat mektubu kayıtları şubeler tarafından ayrı ayrı değil, toplu olarak merkeze girilecek. 3.4.5. Müşteri Hesap Analizleri [A/R] 3.4.5.1. Müşteri Ekstreleri ve Muavin Görüntüsü Müşteri Ekstresi “Müşteri Münferit Kalem Görüntüsü” FBL5N ekranından alınacaktır. Bu ekranında müşteriye ait belirli bir tarihteki açık kalemler, belirli tarihler arasında denkleştirilmiş kalemler veya tarhi itibarı ile tüm kalemler alınabilir. Bu ekrandaki alanlar gizlenebilir, genişletilebilir. 3.4.5.2. Bakiye Analizleri Defteri kebir tarafında olan ve bakiye görüntüsü altında incelenen tüm açıklamalar müşteriler muhasebesi bakiye görüntüsü için de geçerlidir. Burada ek olarak özel defteri kebir işlemleri altında dizayn edilecek olan çek/senet, teminat, avans gibi hareketlerinde gerek bakiye gerek kalem olarak raporlaması mümkün olacaktır. 3.4.5.3. Müşteri Bilgi Sistemi ve Yaşlandırma Müşteri bilgi sisteminin uyarlaması yapılacaktır. Müşteri Bilgi sistemi içerisinden şu raporların çekilmesi mümkündür. Bu raporlama dahilinde Yaşlandırma özelliği mevcuttur. Müşteri cari hareketlerinin yaşlandırması sistem üzerindeki yaşlandırma ve vade tarihi analizlerinden yapılacaktır. Bu uygulama müşteri bilgi sisteminin altında bulunmaktadır. SAP üzerindeki yaşlandırma vade tarihleri üzerinden yapılmaktadır. Yaşlandırma analizinde aralıklar kullanıcının tanımlayacağı biçimde düzenlenebilmektedir (Örneğin 15-30-45 ve 45 den büyük veya 30-60-90 ve 90 dan büyük gibi). Toplam olarak 3 aralık ve bunu geçenler şeklinde 4 aralık mevcuttur. Bu analiz hem vadesi geçen hem de vadesi daha gelmeyen alacaklar için çalışabilmektedir. Ayrıca kümüle olarak bir müşteri veya müşteriler grubunun vadesini geçen ve vadesi gelmeyen borçlarını raporlayabilmektedir. 3.4.5.4. Müşteri Tahsilatları Müşteri tahsilatları için FI ekranları kullanılacaktır. Tahsilat sırasında fatura kapaması yapılabilecektir. Bu kapama toplam tutar veya kısmi ödeme şeklinde olabilecektir. Yabancı para biriminden tahsilat ve kapamalarda kur farkı otomatik olarak hesaplanacaktır. Aynı anda müşteri olan satıcılarda müşteri kalemlerinin ödeme esnasında mahsubu mümkün kılınacaktır. Kısmi tahsilatlarda bakiye kalemi veya kısmi ödeme yöntemlerinden biri uygulanacaktır. 3.4.5.5. Alınan Çek ve Senet / Verilen Çekler Sistem üzerinde Türkiye için SAP tarafından lokalizasyonu yapılmış olan çek/senet modülü gelecekte kullanılabilir şekilde konfigüre edilecektir. Bu amaçla bir adet çek portföyü ve bu portföy için karşılıksız portföy yaratılacaktır. Bu kapsam dahilinde: · çek/senet girişi, · bankaya çıkış, · bankada tahsil, · bankada karşılıksız (protesto), · satıcıya ciro, · satıcıda tahsil, · satıcıda karşlıksız (protesto), · karşılıksız kapanışı (iade/borç dekontu) işlemleri yapılabilecektir. Çek senet raporlaması bu lokalizasyon kapsamındaki rapordan alınacaktır. Rapor çekleri vade, müşteri, numara, banka seçimleri ile hangi portföyde olduğu ve hangi durumda olduğu bilgisi ile beraber raporlama yapabilme yetisine sahiptir. Verilen çekler için 103* hesapları SAP’de ana hesap olarak açılarak, sistemde çek girişleri yapılabilecek. Belge girişi esnasında tayin alanına çek numarası girilerek takip edilecek olup belge türünden de verilen çeklere ait olarak ayrıma gidilip, raporlaması sağlanacaktır. 3.4.5.6. Hesap Kapama / Denkleştirme [AR] Müşterilerde denkleştirme yapılabilecektir. Bu denkleştirme sırasında kur farkları otomatik olarak hesaplanacak ve kur farkı hesaplarına intikal edecektir. Denkleştirme kalem bazında, üç şekilde yapılabilmektedir. Bunlar: · Standart denkleştirme: Borç ile alacak tutarının denkleştirme para birimi cinsinden aynı olması durumunda kullanılmaktadır. · Kısmi Denkleştirme: Borç ile alacak tutarının denkleştirme para birimi cinsinden aynı olmaması durumunda kullanılmaktadır. Borç ve alacak tutarları sadece ilişkilendirilmektedir. · Bakiye Kalemli Denkleştirme: Borç ile alacak tutarının denkleştirme para birimi cinsinden aynı olmaması durumunda kullanılmaktadır. Bu şekilde sistem borç kalemi ile alacak kalemini kapatır, aralarındaki fark tutarında yeni bir kalem yaratır. Kısmi denkeştirme işlemlerinde belirli durumlarda sistem otomatik belgeler yaratmaktadır. Oluşan bu belgeler yeni yaratılacak “XX-Denkleştirme Belgesi” belge tipinde olabilir. Böylelikle ticari işlemlerden doğan belgelerden ayrılarak kolayce tespit edilebileceklerdir. Ayrıca otomatik denkleştirme sistem standardı dahilinde yapılabilecektir. Ancak otomatik denkleştirme kısmi olarak denkleştirme yapmaz. Denkleştirme uygulaması bir ödeme ile bir çok faturanın kapatılmasına veya birden çok ödeme ile bir faturanın kapatılmasına olanak tanımaktadır. Müşteri kalemleri işlem sırasında ya da sonradan periodik olarak denkleştirilmelidirler. Aksi halde bazı raporlarda ve aylık kur farkı değerleme işlemlerinde uzun vadede problem yaşanabilir. Sistem aylık kur farkı değerleme işlemlerinde değerleme tarihi itibari ile açık kalemleri değerlemektedir. Kapanmış kalemler değerlemeye dahil olmamalıdır ve bunun için kapanan kalemlerin sistemsel olarak da denkleştirilmeleri gerekmektedir. 3.4.5.7. Faiz/Vade Farkı Hesaplaması Sistemde otomatik vade farkı hesaplama fonksiyonu mevcuttur. Vade farkı hesaplamaları belirli para birimleri ya da belirli müşteriler için uygulanabilir. Vade farkı hesaplamaları sadece kontrol amaçlı da çalıştırılabilir (kayıt üretmeden) ya da otomatik olarak müşteriyi borçlandırabilir. Vade farkı kaydı müşterinin 120’li hesabından başka bir hesaba ÖDK kullanılarak da yapılabilir. SAP sisteminde standart vade farkı hesaplaması programında, Vade farkı faturaları kesildiği yani muhasebe kayıtları atıldığı anda ilgili müşterinin kredili limitinin etkilenmesi mümkün olduğu için, DUNYATEK BİLİŞİM’ da daha vade farkı faturası kesilmeden müşteri kredi limitinin ve riskinin etkilenmesini sağlayabilmek adına geliştirme bir program yapılacak. Bu program vasıtasıyla farklı faiz ve vergi oranlarında vade farkı faturası kesilebilmesi de olanaklı hale getirilecek. 3.4.5.8. Raporlama Müşteriler modülünün kendine ait bir Bilgi Sistemi vardır. Buradaki raporlama kullanılacaktır. Sistem standardı dahilinde ; · Müşteri Bakiyeleri · Müşteri Kalemleri · Ana Veriler · Yaşlandırma ana başlıkları vardır. 3.4.5.9. Personel İşlemleri Personeller ile olan muhasebesel işlemleri takibi için Personel Müşteri grubu yaratılacaktır. Her bir personel için bir müşteri kartı yaratılacak ve bu kartlara aşağıdaki hesap bağlanacaktır. Kodu Gerekli durumlarda örneğin personelin “195* İŞ AVANSLARI ile 196* SEYAHAT AVANSLARI” hesapları ile çalışması istendiğinde ÖDK kullanılacaktır. 4. ÇIKTILAR VE RAPORLAR Kavramsal tasarım çalışmaları sırasında aşağıdaki raporların yapılması gerekliliği tespit edilmiştir: Geliştirme Adı Gel.Yöntemi Açıklama * SAP standardı içindeki raporlarda ortaya çıkabilecek alan ekleme-çıkarma gibi ihtiyaçlar detay uyarlama ve testler sırasında değerlendirilecektir. Şirket Kodu Tanım C000 MERKEZ

 • AS ABAP 7.50 SP01, geliştirici sürümü: Kısa kurulum kılavuzu

  Lütfen ABAP Geliştirme forumuna gönderin: Bu arada arkadaşlar kurulumu sanal bir cihaz üzerinde yapabiliriz. yapamayan arkadaşlar lütfen benim ile iletişime geçiniz. abap ögrenmek isteyen arkadaşlar için güzel bir sanal kurulumlu bir sunucu kurabiliriz. dunyatek@dunyatek.com https://www.sap.com/community/topic/abap.html , hashtag #ABAP_Trial kullanarak. Linux sorunları durumunda Linux SSS'yi okuyun. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Kurulum Talimatları ve İlk Adımlar Önkoşullar Donanım gereksinimleri: x86_64 İşlemci tabanlı donanım Gerekli: En az 4 GB RAM artı yaklaşık 8 GB takas alanı Önerilen: En az 8 GB RAM artı yaklaşık 8 GB takas alanı Sunucu yüklemesi için yaklaşık 100 GB boş disk alanı İstemci yüklemesi için yaklaşık 2 GB boş disk alanı SAP ana bilgisayar işletim sisteminin ağ yapılandırması: Resmi olarak desteklenen kurulum, SAP yüklemesi için kullanılan ana bilgisayar adı için statik bir IP adresi gerektirir. DHCP kullanmak bu geliştirici sürümü için mümkündür, ancak olası sonuçların farkında olun. Kurulumumuz, yükleme sırasında belirtilen ana bilgisayar adına ping yapamıyorsa, SAP sisteminin kurulumu ve başlatılması başarısız olur. Kurulum sırasında belirtilen ana bilgisayar adının SAP gereksinimlerini karşıladığından, en önemlisi 13 karakter uzunluğunu aşmadığından ve sonraki yeniden başlatmalarda hayatta kalması gerektiğinden emin olun. Güvenlik duvarı: Güvenlik duvarını devre dışı bırakın. Ek yazılım gereksinimi Aşağıdaki yazılım paketleri gereklidir: csh – Ubuntu ve Debian, ABAP kurulumuna başlamadan önce csh yüklemenizi gerektirir libaio – SAP Sybase ASE, yüklemeyi başlatmak için libaio kitaplığını gerektirir uuidd – SAP AS ABAP, GUID'lerin benzersizliğini sağlamak için işletim sisteminin uuidd hizmetini çalıştırmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için - örneğin bunun neden son derece önemli olduğu hakkında - lütfen arşiv iş parçacığı 3379688 bakın: SAP kurulumu için uuidd'ye sahip olmak zorunlu mu? İngilizce – SAP AS ABAP, İngilizce'yi yapılandırmanızı gerektirir (LANG=en_US. UTF-8) işletim sistemi dili olarak Sunucu Kurulumu Root (sudo) olarak giriş yapın. Yüklemenin kök ayrıcalıklarına ihtiyacı olduğu için kök kullanıcının parolasını elinizin altında bulundurmanız gerekir. (Süper kullanıcı olarak) gerekli yürütülebilir haklara sahip olduğunuzdan emin olun: chmod +x install.sh İndirilen arşivi ayıklayın: arşiv .zip. Ayıklanan indirme arşivini sunucuda kullanılabilir hale getirin. Ayıklanan arşivin kök dizinine gidin. Şu komutu kullanarak yüklemeyi çalıştırın: sudo ./install.sh (Size çeşitli kurulum seçenekleri sunuyoruz: ./install.sh – Developer Edition'ı karanlık modda yükler, yükleyici SAP sistemini fiziksel ana bilgisayar adının kullanımı için yapılandırır ./install.sh -g– size belirli sistem parametrelerini değiştirmenize izin veren bir SAPINST GUI'si sunar ./install.sh -h - SAP sistemi tarafından kullanılacak kendi ana bilgisayar adınızı belirtmenizi sağlar ./install.sh -s – ana bilgisayar adı denetimini atlamanıza izin verir) Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul edin. Parola istendiğinde, sanal Linux OX örneğinin ana parolasını iki kez girin. (Tüm seçenekler sizden bir ana parola ister. Lütfen şifre uzunluğunun 7 karakteri aştığından, büyük harfler ve rakamlar içerdiğinden ancak özel karakterler içermediğinden emin olun. Yükleme veritabanını ve sunucuyu başlatır.) Kurulum biraz zaman alacaktır (yaklaşık 20 dakika - bir kahve almaktan çekinmeyin). Yükleme başarılı olduysa, aşağıdaki iletiyi görmeniz gerekir: Ana bilgisayarda örnek vhcalnplci başlatıldı NPL kurulumu başarılı İstemci yüklemesi (isteğe bağlı) Java / Windows için SAPGUI 7.50 Zaten bir SAP GUI kurulumunuz varsa, sisteminize bağlanabilirsiniz. Değilse, indirme işleminin bir parçası olarak kullanılabilen istemci kurulumuyla şimdi devam edin. SAP Community'deki SAP GUI alanı, Java Ortamı için SAP GUI hakkında daha fazla belgeye ulaşmanızı sağlar. Java için SAP GUI gereksinimleri şunları içerir: Oracle Java SE 6 32 bit veya 64 bit (güncelleme 40 veya üzeri), düzgün yüklenmiş bir Java Eklentisi ve C++ çalışma zamanı libstdc++.so.6. Eclipse için ABAP Eklentileri SAP Community alanı ABAP Geliştirme'ye gidin ve indirme bağlantılarını ve öğreticileri bulabileceğiniz "ABAP Geliştirme Araçları (ADT)" bölümüne gidin. Kurulum Sonrası Adımlar ABAP Lisans anahtarı SAP sistemini başlatın: Konsolda Appl1ance varsayılan parolasıyla kullanıcı npladm'ına geçin: su npladm SAP sistemini başlatın: startsap ALL Sistemde, istemci 000'de kullanıcı SAP * olarak varsayılan parola Down1oad ile oturum açın. SLICENSE işleminde, donanım anahtarınızı belirleyin. SAP Sneak Preview Lisans Anahtarı İsteği'nde deneme sürümünüz için lisans anahtarını isteyin. Sistem Kimliği olarak NPL – SAP NetWeaver 7.x (Sybase ASE) seçeneğini belirleyin. Kişisel verilerinizi girin ve Lisans Sözleşmesini kabul edin. Ekranın sağ alt köşesini oluştur'u seçin.) Web sitesi bu sistem/anahtar için otomatik olarak bir .txt dosyası oluşturur. Bu dosyayı indirin ve kaydedin, örneğin kolaylık sağlamak için masaüstünde. SLICENSE işlemine gidin ve lisans dosyasını yükleyin: Dijital olarak imzalanmış lisanslar sekmesinde mevcut lisansı silin ve ardından Yükle'yi seçin. Bu, aldığınız metin dosyasını açar ve yeni lisans anahtarını yükler. Yukarıdaki tüm adımların gerçekleştirilmesi gerektiğini lütfen unutmayın; aksi takdirde, yukarıdaki kullanıcı anahtarı çalışmaz. Sistem türü Demo olarak değişir. Artık demo senaryolarını keşfedebilir ve Eclipse'teki ABAP araçlarını ve temel veri hizmetleri veya SAPUI5 kullanıcı arabirimleri gibi yeni özellikleri kullanarak geliştirme yapabilirsiniz. Lisansınızı yenileme Birçoğunuz bunu sordunuz: Evet, yeni bir lisans için başvurabilirsiniz. Sadece yukarıdaki prosedürün aynısını kullanın. Bununla birlikte, teoride, süresiz olarak, ASE ve HANA lisansları yaklaşık bir yıl sürer. ÖNEMLİ: Sağladığımız geliştirici anahtarını kullanmak için, yenisini yüklemeden önce eski lisansınızı silmeniz GEREKİR (yukarıdaki 4. adımda açıklandığı gibi). Aksi takdirde, sistem artık önceden yapılandırılmış geliştirici .key eşleşmeyen farklı bir lisans oluşturur. Proxy Ayarları Aşağıdaki proxy ayarlarını yapın (yalnızca Oracle Virtual Box): SAP NW ABAP 7.5 Developer Edition'ı yönetme Sunucuyu başlatma ve durdurma Terminal komutları Kullanıcı npladm ile, sırasıyla startsap ve stopsap terminal komutlarını veya daha yeni sap kontrol komutlarını kullanarak sunucuyu başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Ben Dizinler ve Kullanıcılar Yükleme aşağıdaki dizinleri ve kullanıcıları oluşturur: Oluşturulan Dizinler: DizinBoyut/sapmnt~2GB/sybase~ 50 GB/usr/sap~3GB İşletim Sistemi düzeyinde Oluşturulan Kullanıcılar Yükleme, işletim sistemi düzeyinde aşağıdaki kullanıcıları oluşturur. Yükleme sırasında ana parolayı girmeniz istenir. Kullanıcı adıParolaTarifsapadmana şifreSAP hostagent tarafından oluşturulmuşturnpladmana şifreSAP Sistem Yöneticisisybnplana şifreSAP Veritabanı Yöneticisi Yüklü sistem aşağıdaki veritabanı kullanıcılarını sağlar: Kullanıcı adıParolaTarifSAPSR3ana şifreSAP Şeması KullanıcısıSaana şifreSüpersapsaana şifreSüpersapssoana şifreSüper Yüklü sistem, istemci 000'de aşağıdaki SAP kullanıcılarını sağlar: Kullanıcı adıParolaTarifcesaretDown1oadVeri Sözlüğü KullanıcısıSAP*Down1oadSAP Yöneticisi Yüklü sistem, istemci 001'de aşağıdaki SAP kullanıcılarını sağlar: Kullanıcı adıParolaTarifcesaretDown1oadVeri Sözlüğü KullanıcısıSAP*Down1oadSAP YöneticisiGELİŞTİRİCİDown1oadGeliştirici KullanıcıBWDEVELOPERDown1oadGeliştirici Kullanıcı Talimatları kaldırma Sunucunuzu kaldırmak isterseniz, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: Oluşturulan dizinleri silme İşletim sistemi kullanıcılarını silme /etc/services içine eklenen satırları silin (sırasıyla sap* ve sql6* ile başlayan son satırlar olmalıdır) /etc/hosts içinde nplhost içeren satırı silin SUSE durumunda /etc/init.d/rc3.d dizinindeki sembolik bağlantı S99_nplhost.sh silin veya Red Hat durumunda /etc/rc3.d Ağınızı yeniden başlatın. Not: İndirme geliştirici sürümünün 6 farklı sürümüne atıfta bulunan 2 blogumuz olduğundan, blog yorumları yönetilemez hale geliyor. Ek olarak, blog yorumlarında arama yapmak diğer kullanıcılar için çok zordur ve bu da birçok yinelenen soruna neden olur. Şu andan itibaren, sorun gidermeye ihtiyacınız varsa lütfen bir blog yorumunda yazınız

 • Lisans Ölçüm Kılavuzu

  Lisans Ölçümü işlem adımları Lisans ölçümü sırasında kullanıcılar kullanım şekillerine göre kategorize edilir, örn. Fatura kaydı atan yada satın alma onayı veren bir kullanıcıya employee diyemezsiniz. USMM işlem koduna gidilir. Bu işlem kodu üzerinde ilk aşama olarak “System Data” başlığı altında lisans ölçümü yapmayı istediğiniz sistemin tipi seçilir. (Örn : Canlı sistemler için “Production”, test için ise “Test” seçilmelidir “Clients” kısmında ise lisans ölçümü yapılacak olan aktif clientlar işaretlenmelidir. “Price List” SAP Applications seçeneklerini işaretleyiniz. “User types” kısmında ise satın almış olduğunuz kullanıcı tipleri hangisi ise o kullanıcı tipleri işaretlenir. “Adresses” tabındaki bilgilere ise Lisans ölçümünü gönderen Müşterinin bilgileri yazılmalıdır Save öğesi tıklanır 2- İlk işlemlerden sonra ikinci olarak Kullanıcıların lisans sözleşmesindeki kullanıcı tiplerine göre sınıflandırılması işlemine geçilmelidir.Kullanıcılar kullanıp tiplerlerine ve lisans tiplerine göre sınıflandırılmalıdır. Kullanıcı sınıflandırması işlemi için USMM Ekranındaki “User Classification” butonuna basılır. Bu ekranda kullancılar kullanımlarına göre kategorize edilir. Örnek : SAP Application Professional kullanıcısı var ise, aşağıdaki kullanıcıyı seçip, “Classify Selected Records” butonuna basılır ve karşımıza çıkan ekranda seçilen kullanıcıların hangi lisans userı tipinde olacağı belirlenip kaydedilir. Elimizdeki lisans sözleşmesine göre tüm kullanıcıları düzenledikten sonra bu ekranı kaydedip, lisans ölçüm işlemlerini yaptığımız ana ekranda ( USMM )geri dönülür.. Not: Lisans ölçümü yapılacak birden fazla sistem de yapılacak diğer sistemlerde ERP sisteminde var olan kullanıcılar “Multi-Client/System” olarak seçilmedir. 4- Kullanıcısı sınıflandırması işleminden sorna USMM ekranında raporun oluşturulması kısmına geçilir. Bu işlem USMM ekranındaki “ “System Measurement” butonuna basarak başlatılır. Sistem raporu oluşturmak için arka planda joblar çalıştıracak ve bu işlem ortalama olarak 10dk kadar zaman alabilir. Arka Plan Ölçüm İşleminin Kontrolü Ölçüm işlemlerinin durumundan tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. Raporun oluşturulması sonrasında, raporu görmek için yine USMM ekranındaki “Measurement Statistics” butonuna bastıktan sonra bir sonraki ekranda “log” butonuna basmanız gerekir. Bu şekilde oluşan rapor karşınıza gelecektir. Ekrandaki bilgileri kontrol ederek raporun doğru olduğunu görüyorsanız ( lisans sözleşmesi ile örtüşüyor ise ) USMM ekranına geri dönerek “Send to SAP” butona basmanız yeterli olacaktır. Not: Bu şekilde raporu SAP’a gidebilmesi için Müşterinin SAP router servisinin problemsiz olarak çalışıyor olması gerekliliği şartı var. Raporun oluşması sonrasında Sap’a ulaşması garanti edilmesi için aşağıdaki adımları izlenerek oluşan rapor dışarı kaydedilerek talep eden kişinin adresine e-mail olarak gönderilmelidir. USMM işlem kodu ekranında “System Measurement” menüsünden “Export to LAW Fİle” seçeneği lisans ölçüm değerleride elde edilebilir. Bu şekilde kaydedilen lisans ölçüm dosyası talep eden kişinin adresine e-mail olarak gönderilmelidir. Ölçüm Dosyalarının Düzenlenmesi İşlem koduna SLAW girilir. Measurement Data – Import Data – From Component System üzerinden kullanıcı pc’sine önceden kaydedilen dosyalar Aç butonu ile içeri alınır Kullanıcıların Birleştirilmesi İçe aktarılan kullanıcılar için birleştirme işlemi ERP BW gibi sistemlerde aynı kullanıcı fakat ayrı ayrı tanımlı ise tek bir lisanslı kullanıcı olarak görünmesi sağlanır. User Name: Eğer tüm sistemdeki kullanıcı tanımları aynı ise User Name seçilir. seçeneği ile devam edilir. Birleştirilen kullanıcılar için konsolidasyon işlemi gerçekleştirilir. Start Consolidation Ctrl+F8 menü öğesine tıklandığında menü öğesi yürütülür. Ölçüm sonuçlarına erişme Konsolide edilmiş ölçüm sonuçlarına result sekmesi üzerinden ulaşabiliriz. Rapor Sonuçlarının .rtf dosyası olarak kullanıcı pc’sine kaydetme Sistem – Liste – Sakla Yerel Dosya menüsü üzerinden liste excel dosyası olarak kaydedilir. seçeneği ile kaydedilir. SAP User Tipleri SAP User Types.xls umarım dokuman faydalı olmuştur. Lütfen takıpde kalın yeni yazılarımı hazırladıkça buradan paylaşım yaparım. Erdal UZUN www.dunyatek.com

bottom of page